Pressemeddelelse januar 2020

Hvordan og hvad skete der i 2019

Behandl os ordentligt siger:

Behandl os ordentligt følger stadig godt med og foreningens berettigelse er stadig for ikke sige mere berettiget end nogen sinde pga. alle de fejl der sker i kommunerne, når borgerne får deres sag behandlet.

(Behandl os ordentligt havde/har det formål at få tingene bedre så vi kan nedlægge foreningen men må sige det har været det totale modsatte der har vist sig)

Borgerne oplever stadig større svigt selv om de har loven på deres side, så kampen med oplysning og støtte til borgerne fortsætter.

Lyspunktet er at der i 2019 nu er sat navn på en kommune som har indført 4 dages arbejdsuge og dermed er det ikke kun private virksomheder som har gjort det. Det ser Behandl os ordentligt som et skridt i den rigtige retning om håber mange flere kommuner vil gøre det samme.
Samt mange flere virksomheder som vil nedsætte arbejdstiden, samt kikke på arbejdsopgaverne i de enkle job, måske skal de ændres så virksomheder nemmer kan få det arbejdskraft de skal bruge fremover. I dag har meget arbejde ændret sig fra at være håndværksarbejde til at være monteringsarbejde og det er der jo en væsentlig forskel på

På trods af regeringsskift, så ser vi ikke den store eller skal vi sige slet ingen forandring i forhold til borgernes situationer ude i kommunerne. Det er nemlig sådan at staten åbenbart stadig mener det er borgerne de skal ændre på og straffe. I stedet for at se på de overtrædelser som kommunerne laver, når de ikke følgende gældende lovgivning.

Behandl os ordentligt har været rundt i landet og stået på gader og stræder for at komme ud til borgerne og det har vi nydt for vi har talt med mange og har kunne hjælpe flere på denne måde. Der er mange endnu som slet ikke kender Behandl os ordentligt, så når vi møder folk på gaden bliver de glædeligt overrasket over at foreningen findes. Som der gang på gang er blevet os fortalt er det ”jo lige netop sådan en forening der er brug for”. Folk takker os for vores arbejde, så derfor vil vi i Behandl os ordentligt også gerne takke borgerne for at have taget godt imod os og ser frem til at I vil kigge forbi i 2020, når vi kommer rundt i landet.

Ting som fylder meget i Behandl os ordentligt er at borgernes rettigheder overholdes jf. gældende lovgivning og at vi alle må tage miljø og klima alvorligt og alle må gøre noget for at et bedre miljø og klima. Ud over det er vores mærkesag stadig at få nedsat arbejdstiden og meget andet, så vil du høre mere om vores mærkesager, så kontakt os

Behandl os ordentligt ønsker alle er godt 2020

Pressemeddelelse januar 2020