Pressemeddelelse-juni-2019

Skjult i ghettoplanen?

Da ghettoplanen blev fremlagt, lød det at man skulle gøre lejligheder til attraktive boliger for folk på arbejdsmarkedet, så boligblokkene ikke udelukkende var lejet af folk på offentlig forsørgelse. Man talte om dårlig social arv og parallelsamfund.

Behandl os ordentligt har hele tiden holdt på der var en skyldt dagsorden ved ”ghettoplanen” og den ses nu meget tydeligt. Ghettoplanen er ikke mere et spørgsmål om at fjerne social arv og parallelsamfund, nej det er et spørgsmål om at fjerne og udrydde folk på offentlig ydelse som pension og dem som er lavest lønnede fra disse områder og skabe huslejestigninger for husejere så kommunerne kan få flere skatter ind i kommunekassen.

For nogle år siden startede Behandl os ordentligt med at gøre opmærksom på at dette vil ske og at man politisk ikke ønsker at have folk som er på offentlig ydelse, lavtlønnede eller syge i kommunerne og slet ikke i gadebilledet. Vi gjorde også opmærksom på at der ikke ville være boliger til denne gruppe i samfundet og denne situation kun vil udvikle sig til at folk bliver samlet i små byer eller kommuner uden mulighed for lægehjælp, skole og uddannelse som i de store kommuner, men næsten ingen troede ikke på os, nu kan alle se det sort på hvidt.

Derfor har Behandl os ordentligt også startet et projekt som hedder ”Anderledes Boformer” som vi håber vi kan få frivillige til at engagere sig i, da vi mener det kan være en hjælp for folk som har det økonomisk dårligt, syge og andre. Så mener du at der er brug for at finde nye løsninger på boliger, så også folk på en meget lav indkomst i fremtiden har et sted at bo, så giv dig tilkende ved at skrive det til Behandl os ordentligt på boo@behandlosordentligt.dk

Politikerne klar på alt for at komme på Christiansborg?

Riv ned lyder det lige nu i valgkampen og flere partier er enige og det bliver nok realiteten for mange der bor i almennyttige boliger rundt om i landet. Sunde og renoverede boligblokke skal rives nej og skal ikke benyttes til udlejning til folk i arbejde som ”ghettoplanen” lød, da politikerne ville skabe flertal for forslaget. Et klart misbrug af ord som gjorde borgerne blinde.

Politikerne er klar til at ofre alt på at få lavet en total udrensning og en opdeling af landet befolkning i 2 grupper.

Politisk taktik for at få stemmer:Når man river boligblokke ned, så vil huspriserne stige og husejere vil opleve at deres huse bliver mere værd, men der vil så også komme flere penge i kommunekassen pga. stigende skatter. Politikerne klapper i deres små hænder af glæde over, der kommer ekstra gevinster økonomisk til kommunerne og de slipper for at ældre, syge og arbejdsløse, altså mindre udgifter for kommunen.

Huslejestigning:Ved at nedrive blokkene eller renover dem bliver der færre boliger og huslejen vil stige. Udgiften i administration forbliver jo den samme om der er tale om 600 lejemål eller 800 lejemål. Den eneste forskel er at der er færre til at betale udgifterne og dermed er en huslejestigning en realitet. Huslejestigningerne vil medføre at de sidste lejere fra samfundets nederste trind med de laveste indtægter flytter og dermed er en udrensning en realitet inden for almennyttige boliger. Almennyttige boliger kan nu ændre navn, da de ikke mere er ”almennyttige”.

 Historie:Før rev man industribygninger ned og gav plads til villaområderne og dermed skabte man områder, hvor villaernes værdi røg op i millionklassen. Nu gentager historien sig ”bare” selv om det kan få mange psykiske omkostninger for mange mennesker. Mennesker som mister et socialt netværk og ikke bare sådan kan oprette et nyt pga. sygdom eller handicap. Andre vil få langt til indkøbscentre og vil dermed få det endnu svære med at få økonomien til at løbe rundt.

Systematisk udrensning:I København har man systematisk lavet en udrensning ved at rive ned og bygge det ene store nye byggeri efter det andet med husleje som kun folk med meget høje indtægter kan betale. Spekulanter inden for udlejning er kommet til og alt købes op til udlejning som ligger langt over hvad middelklassen kan betale. Mange af dem som før boede i København måtte flytte til områder rundt om i landet, hvor huslejen var billigere som fx Lolland eller i yderområder i Jylland.

Udrensningen fortsætter: Københavns måde for udrensning er i fuld gang med at videreføres til andre store byer som Århus, Ålborg og Odense. Inden længe vil folk med en middelløn og nedad ikke have råd til at bo i de 4 byer. Langsomt vil andre byer/kommuner følge efter, men hvor de kommuner med et lavt indbyggertal ikke vil kunne følge med i denne udvikling og dermed er de automatisk udsat for overklassens pres og må finde sig i at der kun kommer til at bo folk fra middelklassen og folk på offentlig ydelse i disse kommuner.

Kommuner og stat vil afspejle borgerne:Når en kommune kun har borger med indtægter på flere millioner, så vil det afspejle sig i den lokale politik som føres. Jo flere kommuner der laver deres kommune om og renser ud så de tvinger lavtlønnede og middelklassen ud af kommunerne og begrænser dem til at bosætte sig i få kommuner, så vil landets love også begynde at ændre sig og tilpasses denne gruppe interesser. Det vil derfor ikke mere være nødvendigt for politikerne at tænke på børn og unge som har brug for hjælp eller pasning og pleje af ældre.

Social og økonomisk deling:Vi vil i vores lille land komme til at se mange byer/kommuner med en befolkning som vælter sig i penge og hvor der ingen grænser er for lægehjælp, dygtige lærer og med en god og sund udvikling i overflod.

Samtidig vil vi så også kunne se bagsiden som vi betyde at der vil være folk som knokler livet af dem for at kunne for at få tag over hovedet, mad på bordet og deres børn i skole. Dette bliver de ved med til de bukker under fordi de ved hvad der venter dem, hvis de ikke gør det.

Dem som bukker under og ikke kan følge med pga. sygdom eller er gammel må leve et liv af resten fra andre og almisser. Uden mulighed for lægehjælp, skolegang og uddannelse.  Altså sat uden for samfundet.

Årsagen til ghettoplanen er pakket væk:Nu er årsagen ikke mere at skabe boliger for dem på arbejdsmarkedet, men simpelthen at fjerne middelklassen og andre med lav indtægt eller ingen indtægt fra byer/kommuner. Dette vil være med til at give flere stemmer pga. stigende huspriser. Det kalder Behandl os ordentligt for en skjult dagsorden.

Samlet konklusion for de rige byer:Der vil være byer/kommuner som flertallet af borgerne høre til den ”rige” klasse og derfor vil en kommunes budget afspejle dette ved at der ikke vil blive sat ret meget eller måske slet ingen penge af til ældre, syge, arbejdsløse, men alle eller største delen vil gå til flere og bedre muligheder for virksomheder, industrien og de ”rige” husejere. Politikerne bliver nødt til at skulle til gode se denne gruppe borger, hvis de ønsker at blive valgt og dermed er der skabt hele byer/kommuner som kun har en bestemt klasse mennesker.

Samlet konklusion for de fattige byer:Her vil disse byer mere eller mindre nok blive overladt til sig selv og så få en beskeden pose med almisse fra staten en gang om året som slet ikke vil slå til rent økonomisk.Der vil ikke kunne finde læger som vil bo eller etablerer konsultation i sådanne områder og heller ikke lærer eller andre vil være interesserede. Det har vi jo set igennem tiden og stadig findes i andre lande. Områder som direkte er sat uden for samfundet og overlades til sig selv og som prøve at overleve.

 Behandl os ordentligt har en ting der undre os og en ting vi håber

Det undre os at ingen journalist har valgt at grave sagen helt til bunds og finkæmme den med en kam af den slags folk bruger hvis de har lus….

Vi håber folk som får varsling om nedrivning og opsigelse, at de vil køre en retssag for at afprøve om det er tilladt, det som foregår og om de boliger folk får er som loven foreskriver.