Pressemeddelelse maj 2019

De store generationer vil bestemme mest

Danmark er i gang med noget, vi aldrig har prøvet før. 

(For hver eneste dag, der går, træder vi dybere ind i ukendt politisk territorium, og det handler om alder. Den ældre del af vælgerkorpset har nemlig aldrig før været så stor i forhold til den yngre.

Så sent som ved årtusindskiftet var der flere indbyggere i Danmark under 35 end over 60. I dag er det lige omvendtog det bliver kun vildere. Når udviklingen topper i begyndelsen af 2030’erne, vil næsten en tredjedel af befolkningen være over 60, mens under en femtedel vil være under 35.

Det betyder, at de ældre vælgere i en grad, som aldrig før er set i nyere politisk historie, vil diktere den politiske udvikling). (Kilde. Zetland)

Behandl os ordentligt mener

-At selv om der er folk som mener der vil ske en stigning i antallet af ældre, så vil de ældre jo i lige så stor andel afspejle resten af samfundets borger politisk. I tiden indtil dato har mange ældre mennesker været mere sociale og haft en social forståelse for de svage og syge i samfundet. Det vil sige at der er en del af samfundet som med en social forståelse også afspejler det til valgene. Denne sociale forståelse kan godt ændre sig lidt med alderen

Men kan måske tænke om der ligger en angst for at det politiske spil vil ændre sig til at blive mere socialt orienteret end på nuværende tidspunkt som er mere liberalt orienteret og derfor ikke har den store sociale forståelse for de svage og syge i samfundet

I fremtiden hvis tallet holdet med at der vil være en meget stor forskel på antallet af ældre og unge, så skal vi også huske på at disse ældre jo i en større grad forbliver på arbejdsmarkedet, da de ikke kan forlade arbejdsmarkedet før de fylder 76 år. Så de ældre vil på den tid også stadig kunne følge med i udviklingen og have en god forståelse for at deltage i valg og dermed tage ansvaret for landet

Hvis denne kraftige ændring i befolkningens alder, så vil vi også nok se ældre som har en bedre forståelse for at kunne deltage i alle mulige forhandlinger, ja selv på Børne- og uddannelsesområdet.

Lidt sjovt bliver det hvis der med en overvægt af ældre mennesker i samfundet, vil få en markant indflydelse på vores samfund samt de love og regler der bliver vedtaget fremover. I dag kan vi kun gætte på hvordan den ældre generation vil stemme og dermed vil kunne ændre samfundet markant, men vi har da lov at håbe at det bliver til samfundets det bedste, hvis det bliver en realitet som Behandl os ordentligt slet ikke ser som en fare

Desværre så tror Behandl os ordentligt mere på at stemme alderen laves om, så man fratager visse aldersgrupper, syge og andre i samfundet sin stemmeret. Politikerne tør jo ikke risikerer at der kommer alt for store ændringer i samfundet til de svage og syges fordel

Der kommer meget snart et folketingsvalg

Sjov nok taler mange politiker allerede om differencerne pension, tideliger pension til nedslidte osv. Behandl os ordentligt går ikke ind for differenceret pension, da man jo ikke kan på forhånd sorterer arbejdsopgaverne som dem der giver tidlig nedslidning og dem som ikke giver nedslidning. Da folk ikke er ens og dermed og der er meget andet som har indflydelse på om man bliver tidligt nedslidt.

Det er vis ikke rent tilfældigt at differenceret pension og i det hele taget pension til nedslidte er kommet på tage som et plaster på såret som derimod nøje er udregnet til at kunne give stemmer. Når vi nu kan se at den største del af befolkningen er over 60 år, så giver det god mening, men absolut ingen gode løsninger er der kommet frem fra politikerne, som virkelig kan hjælpe dem som rammes af nedslidning.

Politikerne vil gerne være der hvor det størst antal stemmer er, så det er nemt at høste de stemmer så man kan få 4 år i den varme stol på Christiansborg

Læs mere på zetland.dk