Pressemeddelelsen september 2019

Arbejdsmarkedet går i retning af opdeling i A-, B-, og C-holdet

Behandl os ordentligt siger:
I disse år går det rigtigt hurtigt på arbejdsmarkedet med at den bliver opdel i A, B, og C-holdet
Hvad vil det sige arbejdsmarkedet bliver opdel i 3 hold a-, b-, c-.
Jo det vil sige at det ikke bare er lønnen der er til forskel mere, de højest lønnede har også stor frihedsgrad på arbejdet som forplanter sig helt ned i næste generation, nemlig deres børn opvækst og fremtid.

En HR-chef fra en bank fortæller at de har afdelinger i virksomheden hvor der gælder helt andre regler, end resten af virksomheden, eller med andre ord der gælder faktisk ingen regler
Citat (Fra a4arbejdsliv.dk)
” En medarbejder havde spurgt om, han kunne holde 13 ugers ferie på Bali. Det var ikke noget problem, hvis han samtidigt kunne løse nogle arbejdsopgaver.
”De har simpelthen afskaffet begrebet ’ferie’ og ’arbejdstid’,” fortæller hun”.
De højtlønnede fra A- holdet aflever børnene sent i vuggestue/børnehave og henter dem tidligere, så børnene fra højtlønnede familie har en anden status allerede fra vuggestue/børnehaver tiden og det vil følge dem resten af livet, gennem skole, uddannelse og når de selv kommer på arbejdsmarkedet

Når der er forældre dag i vuggestue/børnehave har forældre fra A- holdet hjemmebagte kage med for at stikke kniven i såret på dem fra C- holdet, de har ikke tid at selv bage kagen men må i stedfor tage en købekage med til forældredag
Taberne derimod har ofte ufleksible forhold og en løn, de har svært ved at leve af.
Børnene bliver afleveret meget tidligere i vuggestue/børnehave og tit hentet meget sent, da forældrene har en længere arbejdsdag og måske længere transporttid. Disse forældre kan heller ikke benytte sig af nye trend med at købe sig til hjælp som rengøring og madlavning mv.

Dem fra A-holdet har mulighed for arbejde hjemmefra og evt. passe barnet ved sygdom. Hvor dem fra C-holdet ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra når barnet er sygt, men må tage sygedage

Behandl os ordentligt synes det er skræmmende at vi bor i et lille land og dog er arbejdsmarkedet mere og mere udbredt opdelt i A-, B- C-hold, det må kunne gøres bedre så alle får mere frihed og fleksibelt på arbejdsmarkedet, det der foregår nu, er en … ommer

Ingen privilegier
(De privilegerede vil nok straks sige, at de så havde sagt jobbet op. Jeg spurgte hende, om hun havde overvejet den mulighed, og hun forklarede mig, at det ikke var en mulighed for hende at sige op. Hun var generelt glad for jobbet og ville ikke kunne få et bedre job.
For de løst ansatte – prekariatet – er arbejdslivet kendetegnet ved, at de ikke har de samme rettigheder, som deres fastansatte kolleger såsom eksempelvis pension eller fast månedsløn.
”De uprivilegerede tabere har ikke optjent eller (i virksomhedernes eller i markedets øjne) gjort sig fortjent til privilegierne.
Anders Raastrup Kristensen, konsulent og arbejdsmarkedsforsker ved CBS

Gruppen kan deles op i dem, der nærmest ikke har nogle rettigheder på arbejdsmarkedet, og de uprivilegerede tabere.
Første gruppe består især af immigranter, mens den anden gruppe typisk består af akademikere og folk, der arbejder inden for kreative fag, som har atypiske ansættelser såsom ulønnet arbejde, vikariater, korttidsansættelser eller løser freelanceopgaver som enkeltmandsvirksomheder.
Fælles for begge grupper er, at de har vanskeligt ved at tjene en løn, de kan leve for.
De uprivilegerede tabere har ikke optjent eller (i virksomhedernes eller i markedets øjne) gjort sig fortjent til privilegierne endnu. De må derfor forsøge at arbejde gratis eller levere det ekstra, de måske i fremtiden kan bytte til hårde kontanter.
Indtil de har gjort det, vil de være taberne på et arbejdsmarked, hvor de ikke har optjent de samme privilegier som stjernerne, og hvor de hele tiden må kæmpe for ikke at drukne, indtil de har opbygget en kapital, der kan holde dem oven vande). (Kilde a4arbejdsliv.dk)

Læs mere på a4arbejdsliv.dk