Rehabiliteringsteamet

Et rehabiliteringsteam i alle kommuner skal samarbejde på tværs af de forskellige offentlige myndigheder og sikre en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte

Alle kommuner får fra 1. januar 2013 et tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal behandle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Teamet skal sikre, at alle i ressourceforløb får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet

Hvem er i teamet?
Rehabiliteringsteamet har tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder:

  • Beskæftigelsesområdet
  • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
  • Sundhedsområdet
  • Undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant)

Derudover sidder der en repræsentant fra regionen med i teamet – en såkaldt sundhedskoordinator – som fx kan være en socialmediciner

Personen får én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som skal hjælpe personen igennem ressourceforløbet. Sagsbehandleren har ansvaret for at varetage personens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder

Hvornår kan en sag indstilles for rehabiliteringsteamet

Den forberedende del fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (star.dk) kan hentes her

Læs også “ordets betydning” som siger lidt om hvad dine ord har af betydning for din sag