Retshjælpsforsikring eller fri proces

Retshjælpsforsikring forringer de dårligst stillede adgang til retfærdighed

Tænketanken Justitia er udkommet med en rapport om hvordan en resthjælpsforsikring er med til at give en social utryghed

Der er i rapporten set på om retshjælpsforsikringer sammenholdt med fri proces sikrer borgerne en reel og lige adgang til retfærdighed

En retshjælpsforsikring kan være en begrænsning for den enkelte i at få ført en sag ved domstolene. Retshjælpsforsikringen har som regel begrænsninger som på det familieretlige områder, men det er også på det økonomiske område at en retshjælpsforsikring kan blive et problem. De fleste som har en sådan forsikring skal selv lægge en selvrisiko på 10% som kan blive op til mange tusinde kroner. Ikke nok med selvrisikoen, så har de fleste også et loft på selve dækningsbeløbet

Når der søges om fri proces, så kan denne aldrig søges af borgere med retshjælpsforsikring og det er også selv om borgeren opfylder betingelserne for fri proces

Det vil i dag sige at økonomisk svage borgere bliver endnu dårligere stille ved at have en retshjælpsforsikring, da disse borgere ikke kan betale den selvrisiko der forlanges og i den anden ende heller ikke kan få fri proces pga. borgeren har en retshjælpsforsikring, selv om borgeren ikke er i stand til at gøre brug af forsikringen

Vi vil følge med i om dette ændres ved lov eller på anden måde, men som det ser ud nu skal du være opmærksom på om du også har en falsk tryghed i at have en retshjælpsforsikring

Du kan læse hele rapporten her