Samtykkeerklæringer

Datatilsynets vejledning vedr. samtykke (maj 2021)

Bliver du bedt om at underskrive en standard samtykkeerklæring, hvor det ikke tydeligt fremgår hvad der indhentes osv., bør du læse dette først

Som regel får den enkelte borger fremvist en standard samtykkeerklæring på jobcenter, kommune, psykiatrien eller andet sted, hvor det ikke tydeligt fremgår hvorfra der hentes oplysninger eller heller ikke til hvilket formål der ønskes indhentet oplysninger

Advokater anbefaler, at man ikke underskriver den slags samtykkeerklæringer

Ordlyden er ofte denne:

 1. kommunen kan indhente og videregive relevante oplysninger på tværs af kommunens forvaltninger til brug for sagens videre behandling,
 2. kommunen og de sundhedsfaglige medarbejdere fra regionen (fra den såkaldte kliniske funktion), der bistår kommunen med at vurdere din sag, gensidigt kan udveksle relevante oplysninger om din sag, og
 3. de ovenfor nævnte sundhedsfaglige medarbejdere fra regionen kan indhente og videregive relevante oplysninger fra sundhedsvæsenet i øvrigt til brug for behandling af din sag

Ordlyden kan variere fra kommune til kommune eller fra sag til sag, men sådanne samtykkeerklæringer lever ikke op til lovens krav om samtykke

Du har 2 muligheder for at sikre dig en korrekt indhentning af dine oplysninger

Den første mulighed er at bede den som ønsker at indhente oplysninger om dig at udfylde samtykkeerklæringen jf. gældende lovgivning med følgende oplysninger og given informationer

Det vil sige at samtykkeerklæringen skal indeholde følgende:

 • Et samtykke skal være specifik
 • Det skal være præcis og konkretiseret
 • Det skal stå klart og tydeligt
 • Det skal fremgå til hvilket formål der indhentes oplysninger
 • Der skal være påskrevet en gyldighedsdato for samtykket

Et samtykke skal først gives:

 • Når borgeren har forstået og dermed tydeligt tilkendegiver et samtykke
 • Et samtykke kan ikke gives stilletiende eller underforstået
 • En samtykkeerklæring med ikke være generel eller standard erklæring
 • Være oplyst om retten til at trække samtykket tilbage

Anden mulighed er at du gør som advokater anbefaler

Advokater fraråder altid at underskrive standard erklæringer som ikke opfylder ovennævnte, da det i en samtykkeerklæring ifølge loven altid skal fremgå tydeligt, hvad der søges samtykke til, så den som giver samtykke ved og er klar over hvad denne giver samtykke til

Ordlyden på samtykkeerklæring som er anbefalet af advokater, lyder således:

Jeg har modtaget samtykkeerklæring til underskrivelse dateret den 00-00-0000 og kan oplyse at det er mit ønske at være behjælpelig med at oplyse sagen bedst muligt

Jeg vil dog ikke underskrive en generel samtykkeerklæring men derimod vil jeg gerne tage stilling, konkret, når I har brug for at indhente relevante oplysninger og oplysninger fra andre dele af forvaltningen

Denne skrivelse kan du download her som brev form klar til afsendelse

Med denne ordlyd, så vil du have fuldt ud overblik over hvad det er for oplysninger som indhentes om dig og hvorfra kommunerne vil ikke kunne lide det og vil gøre alt for at få dig til at skrive under på standarderklæringen med undskyldning af en eller anden årsag, men du kan roligt fastholde denne ordlyd, da det er din retssikkerhed

Dette vil derfor sige at kommunen skal indhente et samtykke fra dig for hver enkelt oplysning de ønsker at indhente på dig og i dette samtykke, skal der nøje beskrives hvad det er de ønsker at indhente og til hvilket formål/sag. Det vil derfor ikke være nok at en kommune skriver til dig at de ønsker at indhente dine lægelige oplysninger, men der skal stå fra hvilken læge, tidsrum og/eller ang. behandling og ikke mindst til hvilket formål de skal bruge det.

Det er din sikkerhed for hvor og hvem der får dine personlige oplysninger, så henvis til retssikkerhedsloven og persondataloven, hvis der ikke lyttes til dit ønske og hold fast i dit ønske

Yderligere spørgsmål kan sendes til boo@behandlosordentligt.dk