Samtykkeerklæringer

Skal du underskrive en standard samtykkeerklæring som udleveres af kommune eller andre bør du læse dette først

Som regel får den enkelte borger fremvist en samtykkeerklæring på jobcenter, kommune eller andet sted som er skrevet på en måde, at det slet ikke er gennemskueligt, hvad det er helt præcis der er tale om som ønskes indhentet oplysninger om

Denne form for samtykkeerklæringer er standard erklæringer som de offentlige instanser ligger inde med. Advokater anbefaler, at man ikke underskriver den slags samtykkeerklæringer

Ordlyden er ofte denne:

  1. kommunen kan indhente og videregive relevante oplysninger på tværs af kommunens forvaltninger til brug for sagens videre behandling,
  2. kommunen og de sundhedsfaglige medarbejdere fra regionen (fra den såkaldte kliniske funktion), der bistår kommunen med at vurdere din sag, gensidigt kan udveksle relevante oplysninger om din sag, og
  3. de ovenfor nævnte sundhedsfaglige medarbejdere fra regionen kan indhente og videregive relevante oplysninger fra sundhedsvæsenet i øvrigt til brug for behandling af din sag

Ordlyden kan variere fra kommune til kommune eller fra sag til sag

Advokater fraråder altid at underskrive sådanne standard erklæringer, da det i en samtykkeerklæring ifølge loven altid skal fremgå tydeligt, hvad der søges samtykke til, så den som giver samtykke ved og er klar over hvad denne giver samtykke til

Ordlyden på samtykkeerklæring som er anbefalet af advokater lyder således:

Jeg har modtaget samtykkeerklæring til underskrivelse dateret den 00-00-0000 og kan oplyse at det er mit ønske at være behjælpelig med at oplyse sagen bedst muligt

Jeg vil dog ikke underskrive en generel samtykkeerklæring men derimod vil jeg gerne tage stilling, konkret, når I har brug for at indhente relevante oplysninger og oplysninger fra andre dele af forvaltningen

Denne skrivelse kan du download her som brev form klar til afsendelse

Med denne ordlyd, så vil du have fuldt ud overblik over hvad det er for oplysninger som indhentes om dig og hvorfra kommunerne vil ikke kunne lide det og vil gøre alt for at få dig til at skrive under på standard erklæringen med undskyldning af en eller anden årsag, men du kan roligt fastholde denne ordlyd, da det er din retssikkerhed

Dette vil derfor sige at kommunen skal indhente en samtykke fra dig for hver enkelt oplysning de ønsker at indhente på dig og i denne samtykke skal der nøje beskrives hvad det er de ønsker at indhente og til hvilket formål/sag. Det vil derfor ikke være nok at en kommune skriver til dig at de ønsker at indhente dine lægelige oplysninger, men der skal stå fra hvilken læge, tidsrum og/eller ang. behandling og ikke mindst til hvilket formål de skal bruge det.

Det er din sikkerhed for hvor og hvem der får dine personlige oplysninger, så henvis til retssikkerhedsloven og persondataloven, hvis der ikke lyttes til dit ønske og hold fast i dit ønske

Yderligere spørgsmål kan sendes til boo@behandlosordentligt.dk