Denne lov ophørte den 1. januar 2020 og kan derfor ikke mere søges

Hvornår har du mulighed for at søge om seniorførtidspension

Det har når du er nedslidt, eller du har væsentlige  helbredsproblemer

Når du søger seniorførtidspension skal du ikke igennem lange arbejdsprøvninger og/eller ressourceforløb

En seniorførtidspension er det samme som en førtidspension

Hvilke krav skal du opfylde for at få seniorførtidspension

For at få seniorførtidspension skal du opfylde de almindelige krav som til førtidspension. Kommunen skal vurdere om du evt. er i stand til at forsørge dig selv ved ordinært arbejde eller fleksjob

Disse krav skal også være opfyldt, før kommunen kan starte en sag om seniorførtidspension:

  • Der skal være under 5 år til, du kan gå på folkepension
  • Du skal have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Du skal have aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet

Desuden skal der ses på hvor langvarig tilknytning du har haft til arbejdsmarkedet. Det vil sige du skal have mindst 20-25 års tilknytning til arbejdsmarkedet. Du skal have indbetalt ATP-bifrag i hele eller store dele af arbejdsperioden

Hvis du har haft under de 25 år skal kommunen lave en vurdering om din betingelse som langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet er opfyldt. I vurderingen lægges der fx. vægt på hvor mange timer du har arbejdet og om du har haft psykisk eller fysisk belastende og/eller nedslidende arbejde. Der ses også på om dit lange liv på arbejdsmarkedet har påvirket dit helbred

Hvis du forud for ansøgningen modtager sygedagpenge, dagpenge fra a-kassen, ledighedsydelse, eller forskellig støtte efter Lov om social service, anses kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet for at være opfyldt. Hvis du indenfor de sidste 5 år helt eller delvist er ophørt med at arbejde pga., du er nedslidt, eller har problemer med dit helbred, kan kommunen vurdere, at du opfylder kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet

Det anbefales at læse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering guide for sagsbehandlere der også kan være til god nytte for den som ønsker at søge om seniorførtidspension

Afgørelsen

Kommunen træffer afgørelse senest 6 måneder efter, de har modtaget din ansøgning. Afgørelsen skal være fyldestgørende begrundet og der skal være skrevet klage mulighed

Klage over afgørelsen

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om seniorførtidspension, kan du klage over afgørelsen. Når du klager så er det altid en god ide at henvise til en lov og hvilken paragraf samt evt. regler, vejledning og andet. Det er vigtigt at det er præcis klage jf. gældende lov. Kommunen skal revurderer en klage og komme med endnu en afgørelse som stadfæster kommunens afgørelse og dermed sender den videre til Ankestyrelsen eller ændre afgørelsen som du så kan godkende eller klage over. Klag altid inden for klagefristen og sørg altid for at have en kopi af klagen med dokumentation for aflevering. Det kan du ved at sende den som sikker mail eller når du afleverer den personligt, så få stempel, dato og underskrift på hvornår din klage er afleveret

Finder du ikke de oplysninger du søger er du altid velkommen til at kontakte os, vi svare på alle henvendelser vi modtager og vi har tavshedspligt, så du kan trygt skrive til os

Eller skriv til e-mail:  boo@behandlosordentligt.dk

Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension. Dette er fortolkningen af bekendtgørelse om seniorførtidspension

Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 om seniorførtidspension – arbejdsevne

Loven Bekendtgørelse om seniorførtidspension

I ovenstående bekendtgørelse om seniorførtidspension står der under § 2, at retten til at få behandlet en ansøgning om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension, jf. lovens § 17, stk. 3 og det finder du i Bekendtgørelsen om social pension §17, stk. 3

Se her hvornår du kan gå på folkepension

Siden er sidst opdateret den 27-07-2019