Seniorjob satser

Ledige seniorer, som højst har fem år til efterløns­alderen, kan have ret til et seniorjob i bopæls­kommunen, hvis de har brugt retten til dagpenge op

Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2018

Lovhenvisning Sats
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling § 15, stk. 1 143.908 kr. pr. år

Ledige seniorer, som højst har fem år til efterløns­alderen, kan have ret til et seniorjob i deres bopælskommune, hvis de har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 

Ordningen om kommunale job til seniorer op til efterlønsalderen blev indført som led i Velfærdsaftalen fra 2006. Ordningen er blevet videreført ved aftalen om en senere tilbagetrækning fra 2011.

Betingelserne for at have ret til et seniorjob
Du skal:

  • Være ledig.
  • Fortsat være medlem af en a-kasse.
  • Fortsat indbetale efterlønsbidrag.
  • Kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen.
  • Have opbrugt dagpengeretten tidligst fem år før, du når efterlønsalderen, og hvis det sker efter 6. januar 2014 skal du derudover have opbrugt retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal være opbrugt først
1. januar 2014 trådte aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i kraft. Ydelsen er tænkt som en ekstra indsats for personer, der opbruger deres ret til dagpenge i perioden fra og med 6. januar 2014 og til og med 3. juli 2016.

Aftalen betyder også, at du først kan få tilbudt et seniorjob, når retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er opbrugt.

Du skal selv søge kommunen om seniorjob
Du skal selv søge kommunen om at blive ansat i et seniorjob. Din bopælskommune skal have modtaget din ansøgning senest to måneder efter, at din ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse er udløbet. Du kan tidligst søge om et seniorjob tre måneder før, din ret til midlertidig arbejdsmarkeds­ydelse udløber.

Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob
Hvis du opfylder betingelserne, har kommunen pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest to måneder efter den dag, hvor du har ansøgt. Du kan tidligst få et seniorjob dagen efter, at din ret til midlertidig arbejdsmarkeds­ydelse er udløbet.

For at sikre, at du har et forsørgelsesgrundlag, skal kommunen betale dig en kompensation, hvis kommunen ikke finder et seniorjob til dig inden for fristerne.

Løn- og arbejdsvilkår i et seniorjob
I et seniorjob gælder de overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår for det pågældende arbejde eller de vilkår, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde. Du har ikke krav på at blive ansat inden for et bestemt område.

Det er kommunen, der fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med dig og blandt andet ud fra dine kvalifikationer og interesser. Er du fuldtidsforsikret, skal kommunen tilbyde dig et seniorjob på fuld tid. Er du deltidsforsikret, skal kommunen tilbyde dig et deltidsjob.

Hvor længe kan du have jobbet?
Din ansættelse i seniorjobbet ophører den dag, du når efterlønsalderen. Ansættelsen ophører også, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som du er blevet henvist til af jobcenteret, eller hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen – hvis du fx har meldt dig ud af din a-kasse eller ikke længere indbetaler dine medlems- eller efterlønsbidrag til a-kassen.

Du skal stadig have aktivt CV på Jobnet
Når du er ansat i et seniorjob, er der ikke krav om, at du skal være aktivt arbejdssøgende. Du skal dog stadigvæk stå til rådighed for henvist arbejde. Derfor skal du forsat have et aktivt CV på Jobnet.

Kontaktoplysninger
Du kan få mere at vide om seniorjobordningen i din a-kasse eller ved at kontakte din kommune

Der tages forbehold for tastefejl mv.