Skærpende stramninger overfor de svageste

Beskæftigelsesministeriet skriver i deres ”faktaark” for de nye skærpende stramninger overfor kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesydelse og integrationsydelse. Ministeriet siger at Danmark har et velfærdssystem som tilbyder økonomisk sikkerhedsnet.

Her er de ting regeringen vil stramme op på:

 1. Hårdere kurs mod dem der rejser til udlandet samt arbejder sort
 2. Tvungen underskrivelse af medborgerskab
 3. Regler forenkles i dag 74 satser fremover 4 satser
 4. I dag er der en liste med 10 rimelige grunde som kan undskylde en borger siger nej til job eller uddannelse den fjernes
 5. Krav om aftale mellem kommunen og borgeren fra første samtale
 6. Borgeren skulle kunne få en skærpet rådighedsbeløb efter en forseelse
 7. Tab af ydelse skal ikke kunne erstattes med højre boligydelse
 8. Hurtigere sanktion, i dag dår der 34 dage fra forseelse til sanktion
 9. Vejledning af kontanthjælpsmodtager forenkles
 10. Kommunen har pligt til at tage personlig kontakt til borger med andre problemer end arbejdsløshed, de regler forenkles
 11. Borgere på såkaldt skærpet rådigheds- sanktion (dvs., at de kun får penge for de dage, de møder op til aktivitet) vil fremover få regnet eventuelle øvrige sanktioner ind i en månedlig opgørelse, så alle sanktioner (og dermed tab af ydelse) samles i et regnestykke.
 12. Arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Beskæftigelses- ministeriet og KL skal udvikle it-understøttelse til blandt andet at sikre, at deres kortere tid fra forseelse til sanktion.
 13. Kommuner får pligt til at politianmelde borgere, som uberettiget har fået ydelse under ophold i udlandet. Politianmeldelser sker kun i begrænset omfang i dag.
 14. Lufthavns tilsyn genindføres for at sikre, at borgere på kontanthjælp ikke rejser ud af landet.
 15. Udbetaling Danmark skal kunne samkøre registre for at fastslå, om en borger reelt har bopæl på en given adresse.
 16. Udbetaling Danmark skal kunne samkøre registre for at fastslå, om en borger reelt har bopæl på en given adresse.
 17. Udbetaling Danmark skal have mulighed for at levere deres oplysninger om ansøgere til og modtagere af offentlige ydelser.
 18. Der skal etableres en benchmarking-baseret overvågning af kommunernes brug af Udbetaling Danmarks dataleverancer.
 19. Udbetaling af sociale ydelser stopper,
når man kommer i fængsel. I dag foregår kontrollen af om indsatte modtager offentlige ydelser manuelt. Derfor skal Kriminalforsorgen eller Udbetaling Danmark have mulighed for at samkøre registre, så uretmæssige ydelser stopper med det samme.
 20. Ankestyrelsen skal kunne gennemføre brede, generelle undersøgelser af de arbejdsområder, som Udbetaling Danmark varetager.

Behandl os ordentligt vil godt stille spørgsmålstegn ved hvordan man med skærpende økonomiske stramninger kan kalde det et velfærdssystem som tilbyder et økonomisk sikkerhedsnet overfor de syge, når der er flere af stramningerne som netop vil ramme denne gruppe fordi der kan være problemer med hukommelse og andet pga. sygdomme som stress, angst, depressioner, hjerneskade og mange andre diagnoser.

Set let hen over de forskellige skærpende økonomiske stramninger, så er Behandl os ordentligt bange for at der vil blive endnu flere hjemløse og selvmord end vi har i dag.

Behandl os ordentligt vil gerne med denne artikel spørge den arbejdende befolkning om hvordan de vil have det, hvis det system med de skærpende økonomiske stramninger skulle ramme deres ægtefælle, samlever, kæreste, søn eller datter.

Dette er jo grundholdningen i Danmark blandt den arbejdende befolkning:

Vi hjælper folk uden for arbejdsmarkedet med en ydelse, så skal dem der står uden for arbejdsmarkedet også stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Behandl os ordentligt stiller et stort ? ved om det danske arbejdsmarked står til rådighed for borgerne i Danmark.

Det man går mest op i er om borgeren uden for arbejdsmarkedet kan skæres i ydelsen og tvinge syge ud i aktivering/praktik/løntilskudsjob/jobafklaring mod lægelige papirer som fraråder dette…

Der er jo yderst meget sjældent vedhæftet et ordinært job til aktivering, praktik, løntilskudsjob eller jobafklaring når disse er afsluttet.

Det må da være mange af jer på arbejdsmarkedet som kender nogen eller er i familie til nogen som er udsat for den slags. Har i taget stilling til om i synes det er ok samfundet er sådan. Hvad hvis det var jeres mand/kone/forældre/svigerbørn/børn/børnebørn vil I så også sige, ”sådan er systemet” og bare kigge den anden vej.

Vil jer som er på arbejdsmarkedet synes det var ok I blev brugt som en brik til at fylde kommunekassen op med refusionskroner fra staten. Det har hvad rigtigt mange uden for arbejdsmarkedet blive brugt til. De ledige er på kontanthjælp i meget lang tid i stedet for at blive afklaret og sendt videre pga. de statslige refusioner til kommunerne.

Har du tænkt over der er rigtigt mange ting som kan have indflydelse på om du er på arbejdsmarkedet eller du er udenfor arbejdsmarkedet, den virksomhed du arbejder for, kan flytte/lukke/lave store nedskæringer det har du ingen indflydelse på.

Du kan være uheldig du bliver syg, din samleversker kan blive syg, dit barn/børn kan blive ramt af sygdom, dine forældre kan blive ramt af sygdom alle disse ting har du ej heller indflydelse på men du kan havne uden for arbejdsmarkedet med ørene i den sociale/økonomiske skruestik.

Når du er uden for arbejdsmarkedet, er der masse af faldegrupper man kan uskyldigt blive ramt af ghettoloven, der kan man få halveret sin ydelse samt få dobbelt straf hvis man er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, man kan også være så uheldig man havner i fængsel og helt miste sin ydelse. Man kan også blive nægtet lejlighed i en bolig bare fordi man er på pension og gerne vil bo tæt på sine børn. Hvad har man så at komme tilbage til, ja som vi ser det er der kun ensomhed, hjemløshed et forfærdelig samfund at komme ud til.

Kan vi sige god for alle disse ting, hvis vi selv eller vores familie bliver ramt eller tænker vi så længe det kun er naboen kan det være lige meget for ”de er nok sikker selv skyld i det” at de bliver udsat for….

Til sidst vil vi lige oplyse om vi går med store sikre skridt mod et samfund med total overvågning og samkørsel af alle dine persondata. Man vil sammenkøre en masse registre, så kan der hentes mange oplysninger om personer nemt og hurtigt. Det kan måske betyde i fremtiden, at hvis forældre ikke vil vacciner deres børn kan de ikke få adgang til skole og børnehaver. Politiet har fået lov at sammenkøre alle private overvågningskamera når en sag kan gå ind under terrorloven. Så det er bare et spørgsmål om at sætte mærkatet terror på alle de sager politiet ønsker, så er der fri adgang til alle oplysninger. Det kan også få indflydelse på om du kan tegne forsikring eller må tegne den til en høj pris eller om dine børn kan få en uddannelse eller gå i en bestemt skole.

Tænk jer godt og grundigt om inden i siger ja til overvågning, selv om I mener i ikke har noget at skjule, så kan det få indflydelse på jeres børn og børnebørn fremtids muligheder.