Svarfrister

Kommunen skal svare inden 7 arbejdsdage efter kommunen har modtaget din anmodningen om aktindsigt
Da det er et lovkrav, så skal kommunen leve op til dette
Det vil så også sige at kan en kommune ikke svare inden de 7 arbejdsdage, så skal kommunen give dig besked om hvorfor kommunen ikke kan nå at svare dig og med oplysning om ny dato for svarfrist

Du kan læse mere om aktindsigt her

Loven som du kan henvise til er: Offentlighedslovens § 36 og forvaltningslovens § 16

Svarfristen for indsigtsretten er 4 uger og dette er et lovkrav
Så kommunen kan ikke ændre på svarfristen med mindre de svare inden 4 uger med en begrundelse herfor og giver oplysning om forventet svarfrist

Under Indsigtret kan der svares på flg.:
1) hvilke oplysninger der behandles,
2) behandlingens formål,
3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og
4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer

Loven som du kan henvise til er: Persondataloven § 31

Svarfristen for kvitteringsbreve og vejledninger jf. persondataloven er 10 dage

Loven du kan henvise til er: God forvaltningsskik, Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, Persondataloven § 28

Svarfristen er ikke ens for alle. Svarfristen er afhængig af sagsområdet og den enkelte kommune
Kommunen skal offentliggøre svarfristen eller fortælle borgeren om denne

Loven på dette område er Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3 stk. 2

Hvis der er tale om en afgørelse som kommunen skal træffe, så er der tale om svarfrist og som høre under lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3 stk. 2

Hvert sagsbehandlingsområde har sine svarfrister og de er ikke ens i alle kommuner

Kommunen har pligt til at lægge svarfrister offentligt ud
Loven Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område det sociale område § 3, stk. 2

Hvor finder du svarfristen

  • Den kan du evt. finde på kommunens hjemmeside
  • Det vil dog altid være bedst at få svarfristen udleveret skriftligt i forbindelse med afleveringen af din ansøgning, så du kan benytte dine rettigheder til at rykke for svar

Det er vigtigt du har en svarfrist
Hvis kommunen er meget længe om at behandle din sag og ikke kan give dig en forklaring for udsættelse af svarfristen, så ses dette som et afslag og dermed kan du klage. Dog er det ikke ensbetydende med du har vundet sagen

Hvor længe må kommunen være om at behandle en sag Cirkulæreskrivelse om mål for hurtig sagsbehandling m.v.

Oplysningerne kommer bl.a. fra Ankestyrelsens hjemmeside

Stiller du spørgsmål til din kommune vedr. din sag eller andet er der ikke tale om svarfrist. Denne form for svar hører under persondataloven og tidsfristen er 10 arbejdsdage. Denne frist er ikke et lovkrav og derfor overholdes denne frist ikke altid af kommunerne

Love du kan henvise til er:
God forvaltningsskik, Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 og Persondataloven § 28

Nogle kommuner er gode til at informerer om sagsbehandlingstider (svarfrist) og andre reklamerer ikke med det, men ifølge Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen offentliggøre deres sagsbehandlingstider og det bør de gøre ved at lægge det ud på kommunens hjemmeside og når en borger henvender sig med en ansøgning eller forespørgsler

Citat fra lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
§ 3, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse
Citat slut

Hvis du oplever problemer med at få din aktindsigt tilsendt eller din kommune ikke overholder sagsbehandlingstiderne, så vil vi gerne høre om dette, så vi kan påvirke kommunerne til at få bragt det i orden

Vi tager forbehold for fejl