Sygedagpenge satser

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 832 af 7. juli 2015)

Træder i kraft mandag den 1. januar 2018

Sygedagpenge Lovhenvisning Sats
Højeste sygedagpenge1 § 50, stk. 1 4.300 kr. pr. uge
Højeste sygedagpenge § 50, stk. 1 116,22 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 202,71 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 183,06 kr. pr. time
Sygedagpengeforsikring,
Selvstændige erhversdrivende
Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse § 45, stk. 2 2.867 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3 § 45, stk. 4 1.836 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3 § 45, stk. 4 2.754 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3 § 45, stk. 4 2.836 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3 § 45, stk. 4 4.254 kr. pr. uge
Sygedagpengesikring, private
arbejdsgivere
Lovhenvisning Sats
Lønsum, optagelse § 55, stk. 5 7.525.000 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 5 9.288.000 kr. pr. år
Præmiesats § 55, stk. 5 71 pct. pr. år

Satserne er taget ud fra www.bm.dk

Der tages forbehold for tastefejl mv.