Til møde med kommunens sagsbehandler

Det er vigtigt for at få et godt møde at begge parter er samarbejdsvillige og kan komme i dialog. Ligeledes er det vigtigt at begge parter lytter til hinanden og forstå hinanden. Dette kan være med til at give dig nogle gode råd om, hvad du som borger kan gøre for at få et godt møde. Læs også “ordets betydning” som siger lidt om hvad dine ord har af betydning for din sag

Før mødet

 • Har du ikke fået en dagsorden for mødet, så bed om at få det tilsendt
 • Vær forberedt
 • Have dine spørgsmål klar evt. skrevet ned
  • Har du mange spørgsmål send dem da til sagsbehandleren i god tid før mødets afholdelse
  • Har du spørgsmål som sagsbehandleren skal tage stilling til send disse til sagsbehandleren i god tid for mødets afholdelse
 • Skriv de ting ned du vil huske dig selv om løbende som kan være
  • I henhold til hvilken lov og paragraf mener du jeg skal…….
  • Jeg går ud fra min bemærkning vil fremgå af referatet
  • Jeg forventer at det aftalte indgår i referatet eller jeg få aftalen på skrift

Lige inden mødets afholdelse

 • Tænd evt. for lydoptagelse, så du altid kan huske hvad der blev sagt eller aftalt. Denne tændes før du træder ind af døren til den kommunale bygning

Mødets start

 • Mød altid op i god tid før mødet, så du er afslappet inden mødet
 • Ved mødet med din sagsbehandler hilser og præsenterer du dig med evt. kun fornavn og udviser du gerne vil samarbejde
 • Deltager der flere i mødet, så hils på alle og sørg for at præsenterer dig
 • Inden sagsbehandler starter bed da om ordet og få fremsat ønsker om at der tages referat af mødet og som du ser frem til at få tilsendt efter mødets afholdelse

Under mødet

 • Sørg for at holde en god tone og bevare roen under hele mødet
 • Sørg for at dagsordenen overholdes
  • Hvis der spørges og kommer noget op som ikke står i dagsorden må du påpege det og bede om det kommer med på et nyt møde, hvor det er sat på dagsordenen, så du er forberedt og kan svare
 • Bede om tid til at tænke ved at du svare på næste møde
  • Kommer der spørgsmål op under mødet du bliver bedt om at tage stilling til
  • Er du usikker på om et spørgsmål kan have betydning for din sags udfald
 • Husk at et mundtligt ja er lige så gældende som et skriftligt
  • Så kommer du til at sige ja i en sætning fanger bordet
 • Husk sig aldrig ”nej”
  • Både et mundtligt og skriftligt nej er gældende og dermed har du afvist at være samarbejdsvillig. I værste tilfælde kan du sanktioneres i din ydelse
 • Stil gerne spørgsmål
  • Ifølge hvilken lov og paragraf?
  • Med hvilken begrundelse?
  • Hvad indeholder ”Min plan”?

Mødets afslutning

 • Sig pænt farvel og fremfør bemærkningen om, at du ser frem til at modtage referatet af mødet snarest muligt

Vend evt. mødet med en god ven, familie eller med Behandl os ordentligt e-mail: bisidderhjaelpen@behandlosordentligt.dk

 • For at huske og få tolket mødet indhold
 • Det kan give dig som borger tryghed
 • Det kan give dig som borger vished om fremad rettet forløb

Er det ikke dit første møde, så er du altid velkommen til at kontakte Behandl os ordentligt e-mail: bisidderhjaelpen@behandlosordentligt.dk

 • Det kan være at møderne er gået i hårdknude
 • Det kan være at du og din sagsbehandler ikke tale samme sprog
 • Det kan være du føler dig utryg på møderne
 • Det kan være du ikke føler dig hørt
 • Det kan være du ikke føler at sagsbehandler ikke kender til din sygdom

Der kan være mange årsager til et møde ikke fungerer

Et godt møde er ikke ensbetydende med at borgeren altid får det som borgeren ønsker, men at der kan arbejdes konstruktivt ud fra en ordentlig dialog og et godt samarbejde, når både sagsbehandler og borger forstår hinanden