Visitation til fleksjob

Ifølge vejledning nr. 9345 07/04/2017 er nedenstående oplysninger skrevet, men læs hele vejledning eller kontakt om spørg om det du mangler oplysning om

Kan jobcenteret give en borger et tilbud om fleksjob til personer som ikke kan fastholdes under normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Der skal foreligge en dokumentation for at borgeren har en væsentligt og varigt nedsat funktionsevne, som medfører, at borgeren ikke kan arbejde på ordinære vilkår og heller ikke efter de sociale kapitler  i overenskomsterne

Før kommunen kan give dig et fleksjob skal der foretages en samlet vurdering af alle sagens oplysninger, både for og imod, så man kan se om borgeren opfylder betingelserne for fleksjob

Ankestyrelsen har i sin praksis lagt vægt på, at følge lovgivningen om fleksjob og dermed at arbejdsevnen skal være væsentligt og varigt nedsat. Dog har ankestyrelsen ikke fastlagt et bestemt timeantal for bevilling af et fleksjob

Arbejdsevnen skal derfor ikke kun vurderes på grundlag af antallet af arbejdstimer, men også arbejdsevnen skal vurderes i fohold til effektiviteten i de timer borgeren er på arbejde eller i arbejdsprøvning

Læg mærke til at ankestyrelsen har gjort opmærkson på at selv om følgende, så er det ikke “nødvendigvis” er varigt og væsentligt nedsat:

Når lidelsen kun medfører funktionsnedsættelse i begrænset omfang, og der i øvrigt er gode ressourcer
Når oplysningerne om funktionsnedsættelse er i modstrid med funktionsniveauet i hjemmet
Når der ikke er dokumentation for en væsentlig funktionsnedsættelse
Når borgeren har ressourcer til omfattende fritidsinteresser m.v.
Når problemerne skyldes midlertidige forhold, fx pasning af børn og hjem
Når problemerne er konkrete og navnlig vedrører et bestemt erhvervsområde
Når problemerne skyldes arbejdsmiljø

Det er ikke nok kommune forholder sig generalt til personens funktionsnedsættelse, men det kræver dokumentation i form af spcificering af lidelsen med detaljerede oplysninger om, hvordan, hvornår og hvor tit lidelserne opstår, og hvilke begrænsninger lidelserne medfører borgeren i den daglige livsførelse

Fleksjob til personer med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Hvis borgerens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og det vurderes, at arbejdsevnen er meget lille, kan borgeren visiteres til fleksjob, når borgerens arbejdsevne kan udvikles indenfor en rimelig periode

Hvis borgerens arbejdsevne ikke vurderes at kunne forbedres inden for rimelig periode, så skal der indledes en sag om førtidspension. Borgere som har en permanent meget begrænset arbejdsevne eller har så betydelige funktionsnedsættelser og arbejdsevnen ikke vil kunne forbedres, vil der kunne tilkendes førtidspension

Når borgeren har en sag om fleksjob med en arbejdsevne som er aktuelt meget begrænset, så skal det altid af borgerens sag fremgå, at kommunen har vurderet borgerens arbejdsevne lan udvikles inden for en rimelig periode. Det skal fremgå af rehabiliteringsplanens forberedende del, at kommunen har sikret sig at sagens oplysninger er med henvisning til dokumentation for oplysningerne

Desværre er der ikke i loven beskrevet hvor lang en “rimelig periode” er, men til gengæld skal kommunen altid anlægge et udviklingsperspektiv. Det vil sie at kommunen altid skal følge op på om bogerens arbejdsevne udvikles som forudsat. Hvis arbejdsevnen ikke udvikles, skal det overvejes af kommunen, om der skal oprettes en sag om førtidspension.  Hvis en borger selv ønsker at forblive tilknyttet til arbejdsmarkedet på fleksjob, så skal dette ønske vægte for kommunens afgørelse selv om der kun er tale om få timer på fleksjob