Du kan kende Behandl Os Ordentligt Facebook grupper ved at se efter foreningens logo og navn som er en del af cover på alle foreningens grupper

Gruppernes cover ser sådan ud, hvor navnet på gruppen ændres alt efter hvilken gruppen du søger ind i

Formålet med grupperne:

Grupperne har til formål at skabe online fællesskaber og dermed til gavn for dem som alene med ubesvarede spørgsmål eller problematikker i forhold til det at være uden for arbejdsmarkedet

Grupperne er der for at vi kan hjælpe hinanden med gode råd som kan underbygges med henvisning til love og regler

Grupperne er IKKE:
Et debatforum og heller ikke et sted hvor man smider alle mulige reklamer eller politiske ideer op

E-mail: boo@behandlosordentligt.dk