Næste udbetaling af kontanthjælp jf. lov
Onsdag den 30. November 2022
Udbetalingsdatoer for 2022

Varemærkeregistreret

Behandl Os Ordentligt har nu fået varemærkeregistreret både logo og navn

Behandl Os Ordentligt logo blev godkendt den 07.02.2019

Navnet Behandl Os Ordentligt blev godkendt den 10.09.2020

Registreringen ses her varemærkning

Den forberedende del
originalen fra star.dk
Download skemaet her
Svarfrister
aktindsigt-breve-afgørelser
Læs mere
  • Ofte kan folk som er i løntilskudsjob aflønnet af en offentlig arbejdsgiver få supplerende hjælp Er du i private løntilskudsjob afhænger hjælpen af din løns Læs mere...
Hjemløs
informationer
Læs mere her
Sanktioner
Hvad er kommunens pligt
Læs mere her
Hjælpemidler
Behandlingsredskaber
Læs mere her
Psykiatrien
informationer
Læs mere her
  • Hvad siger loven – arbejdstilsynet om unge under 18 år i arbejde Må jeg arbejde når jeg er under 13 år Hvilke job og hvor mange timer må jeg arbejde når jeg er 3-14 år Arbejdstid og hviletid for dem under 18 år Hvad skal jeg være opmærksom på jeg tager et job Det bør du vide før du tager et job som ung i arbejde under 18 år Hvornår skal eller kan jeg få en ansættelseskontrakt Sygdom mens du er i job Skal jeg betale skat Må jeg arbejde hvor der serveres alkohol Når jeg er under 18 år, skal der altid være en over 18 år sammen med mig på job Har du ret til ferie og feriepenge når du er under 18 år Skulle du blive fyret, så husk dette Særlige regler efter Læs mere...

Møde med sagsbehandler

  • Det er vigtigt for at få et godt møde at begge parter er samarbejdsvillige og kan komme i dialog. Ligeledes er det vigtigt at begge parter lytter til hinanden og forstå hinanden. Dette kan være med til at give dig nogle gode råd om, hvad du som borger kan gøre for at få et godt møde. Læs også “ordets betydning” som siger lidt om hvad dine ord har af betydning for din sag Før mødet Har du ikke fået en dagsorden for mødet, så bed om at få det tilsendt Vær forberedt Læs mere...

Vigtigt!

Behandl Os Ordentligt:
Her er kun frivillige
Hvordan arbejder vi:
Vi yder hjælp pr. mail og telefon
Enkelte gange ved personlig kontakt
Hvor gør vi af dine persondataer:
Alle mails og dokumenter smides ud
når vi har afsluttet en sag
Vi opbevare ikke de svar vi sender til dig
Hvorfor arbejder vi kun digitalt:
Vi kan hjælpe flere
Vi kan nå ud til alle i hele landet
Vi tænker på klimaet – vores børns fremtid

Fleksjob indtægt beregner
Fleksjob beregner

Hjaelp til Hjaelp