Velkommen til alle de nye medlemmer

Vi bliver flere fordi flere får brug for hjælp
Vi bliver flere fordi flere bliver syge
Vi bliver flere fordi flere finder ud af vi giver en god rådgivning
Vi bliver flere fordi vi er DIT talerør
Vi bliver flere fordi vi laver et seriøst frivilligt arbejde

Næste udbetaling af kontanthjælp jf. lov
Mandag den 30. November. 2020
Udbetalingsdatoer for 2020

Corona virus fortsætter

  • Her den 22. august 2020 er der indført krav om mundbind i alt offentligt transport. Se hvor der er krav om mundbind, foreløbig gælder kravet i 14 dage Alle på overførselsindkomst eller som ikke selv har råd til at købe mundbind kan få det udleveret hos kommunerne, se nærmere regler om dette hos din egen kommune. Her er linket til Holbæk kommune, men det kan være anderledes i din kommune, så derfor spørg din egen kommune Behandl Os Ordentligt er gået i gang med at arbejde på Læs mere...

Landet rundt – til din by

  • Behandl Os Ordentligt har med succes været rundt i landet i 2019, derfor gentager vi succesen her i 2020 Alt i 2020 er Aflyst vi håber det bliver bedre i 2021 på gensyn med infoteltet Vi gør det for at borgerne skal vide hvem som svare på deres spørgsmål pr. mail eller online på Facebook Når vi tager landet rundt til de forskellige kommuner er det også for at møde og yde rådgivning. Der kan stilles mundtlige spørgsmål direkte til de frivillige eller du kan aflevere et brev som du ønsker de frivillige skal svare på pr. mail eller telefon på et bestemt aftalt tidspunkt Der ydes rådgivning til alle som er på overførselsindkomst og dermed på offentlig ydelse De frivillige træffes efter aftale fast i Skive, Odense og Køge hele året Der arbejdes på planlægningen for 2021, men pga. Corona krisen er alt usikkert om Læs mere...
Den forberedende del
originalen fra star.dk
Download skemaet her
Svarfrister
aktindsigt-breve-afgørelser
Læs mere
  • Ofte kan folk som er i løntilskudsjob aflønnet af en offentlig arbejdsgiver få supplerende hjælp Er du i private løntilskudsjob afhænger hjælpen af din løns Læs mere...
Hjemløs
informationer
Læs mere her
Samtykkeerklæring
skal jeg underskrive den
Få gode råd her
Social juridisk rådgivning
søg hjælp
Kontakt den sociale jurist
  • Som lønmodtager Jf. § 6 En gravid har ret til fravær fra arbejdet når der skønnes at være 4 uger til fødslen Jf. § 6, stk. 2. 1) Der kan dog være tale om ret til Læs mere...
Handicapped
Informationer
Læs mere
Sanktioner
Hvad er kommunens pligt
Læs mere her
Hjælpemidler
Behandlingsredskaber
Læs mere her
Psykiatrien
informationer
Læs mere her
  • Hvad siger loven – arbejdstilsynet om unge under 18 år i arbejde Må jeg arbejde når jeg er under 13 år Hvilke job og hvor mange timer må jeg arbejde når jeg er 3-14 år Arbejdstid og hviletid for dem under 18 år Hvad skal jeg være opmærksom på jeg tager et job Det bør du vide før du tager et job som ung i arbejde under 18 år Hvornår skal eller kan jeg få en ansættelseskontrakt Sygdom mens du er i job Skal jeg betale skat Må jeg arbejde hvor der serveres alkohol Når jeg er under 18 år, skal der altid være en over 18 år sammen med mig på job Har du ret til ferie og feriepenge når du er under 18 år Skulle du blive fyret, så husk dette Særlige regler efter Læs mere...

Møde med sagsbehandler

  • Det er vigtigt for at få et godt møde at begge parter er samarbejdsvillige og kan komme i dialog. Ligeledes er det vigtigt at begge parter lytter til hinanden og forstå hinanden. Dette kan være med til at give dig nogle gode råd om, hvad du som borger kan gøre for at få et godt møde. Læs også “ordets betydning” som siger lidt om hvad dine ord har af betydning for din sag Før mødet Har du ikke fået en dagsorden for mødet, så bed om at få det tilsendt Vær forberedt Læs mere...

Vigtigt!

Behandl Os Ordentligt:
Her er kun frivillige
Hvordan arbejder vi:
Vi yder hjælp pr. mail og telefon
Enkelte gange ved personlig kontakt
Hvor gør vi af dine persondataer:
Alle mails og dokumenter smides ud
når vi har afsluttet en sag
Vi opbevare ikke de svar vi sender til dig
Hvorfor arbejder vi kun digitalt:
Vi kan hjælpe flere
Vi kan nå ud til alle i hele landet
Vi tænker på klimaet – vores børns fremtid

Fleksjob indtægt beregner
Fleksjob beregner

Hjaelp til Hjaelp

Midlertidigt børnetilskud
Udbetalingsdatoer for hele 2020