Du har ret til dagpenge som lønmodtager og som selvstændig. Dog er der visse betingelser som skal være opfyldt.

Betingelserne for at kunne få dagpenge

 • Du skal være medlem af en a-kasse i mindst 1 år
 • Være registreret som arbejdssøgende på jobcentret
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Du må ikke være selvforskyldt i at være blevet ledig
 • Som fuldtidsforsikret lønmodtager have indberettet
  • mindst 223.428,- kr. (2017) A-indkomst eller B-indkomst og 228.348,- kr. (2018) inden for de sidste 3 år
 • Som deltidsforsikret lønmodtager have indberettet
  • Mindst 148.956,- kr. (2017) og 152.232,- kr. (2018)

Den 1. januar 2017 indførtes der et nyt dagpengesystem som giver mulighed for en fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til 1 år. Det vil sige at arbejder man i 1 måned giver det ret til 2 ekstra måneder på dagpenge

Som selvstændig erhvervsdrivende

Du skal have været selvstændig erhvervsdrivende i væsentligt omfang i mindst 52 uger indenfor de sidste 3 år

Din dagpenge ret udløbet
Du kan højst for dagpenge i 2 år inden for en periode af 3 år. Skulle du have opbrugt din ret til dagpenge, så kan du optjene en ny dagpengeperiode ved at have arbejdet i 52 uger som svare til 1924 timer inden for 3 år

 • Du skal arbejde i mindst 52 uger svarende til 1924 timer inden for de sidste 3 år for fuldtidsforsikrede inden du igen kan få dagpenge
 • Du skal arbejde i mindst 52 uger svarende til 1258 timer inden for de sidste 3 år for deltidsforsikrede inden du igen kan få dagpenge

Se også denne video om Dagpengetællerne

Når du bliver ledig

Du skal altid på din første dag som ledig tilmelde dig som ledig på jobnet.dk

Selv om du ingen computer eller internet har, så kan du gøre dette på jobcentret eller i din a-kasse

 • På jobnet.dk skal du mindst hver 7. dag tjekke jobforslag
 • Registrere din jobsøgning i en joblog
 • Melde dig rask efter sygdom
 • Læse ”Min Plan” med aktiviteter mv. som du skal deltage i.
 • Læse dine aftaler med jobcentret og a-kassen på ”Min Plan”

Husk du altid selv på jobnet.dk skal melde ferie, syg, raskmelding, afmelde ved arbejde og lave aftaler eller ændre tid for aftale med dit jobcenter

Du skal altid have et fyldestgørende og godkendt CV lavet senest 2 uger efter, du har tilmeldt dig som ledig i jobcentret

Forstå ”Min Plan” på denne video

Hvordan kan jeg miste mine dagpenge

Hvis du ikke bekræfter du er jobsøgende, så vil du miste de dages ydelser indtil du igen tilmelder dig.
Første og anden gang du glemmer at bekræfte din jobsøgning får du en påmindelse, hvis det sker inden for 12måneder. Hvis du ikke bekræfter inden fristens udløb, vil du blive afmeldt uden varsel og dermed miste retten til dagpenge

 • Du har opsagt dit arbejde uden gyldig grund
 • Du har selv været skyld i afskedigelsen
 • Du afviser at tage et job uden gyldig grund
 • Du udebliver fra en jobsamtale med arbejdsgiver
 • Du afslår at vil udarbejde en jobplan eller ”Min Plan”
 • Du afslår eller afbryder et tilbud givet efter jobplan

Karantæne

Er du selvforskyldt ledig vil du miste dine dagpenge i 3 uger

2 gange selvforskyldt ledig inden for 12 måneder, så mister du retten til dagpenge indtil du (fuldtidsforsikret) har optjent mindst 300 timers arbejde inden for 3 sammenhængende måneder

Følgende informationer finder på her

 • Hvad betyder stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Hvad er en gyldig grund for at opsige job eller afslå job eller tilbud
 • Joblog
 • Samtaleforløb

Klage over afgørelse

Du kan klage over a-kassens afgørelser til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA)

Links

Borger.dk

Satser finder du på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Vejledning om satser m.v. for 2018

 

Sidst opdateret den 01-04-2018