Du kan søge til

Økonomisk friplads kan søges pga. at du er på kontanthjælp eller er økonomisk dårligt stillet.

Eller

En socialpædagogisk friplads som gives til børn hvis barnets ophold i dagtilbuddet eller SFO’en vil være godt for barnet af sociale og pædagogiske årsager

Du kan søge om friplads på Borger.dk