Vores visioner

Vores største vision vil være, at vi igennem vores arbejde vil gøre os selv nytteløse og måtte lukke

Behandl Os Ordentligt vision er også at lave en masse som er til gavn for dem på overførselsindkomst uden for arbejdsmarkedet og de socialt udsatte

Vi arbejder for

 • At blive talerøret for alle dem som står uden for arbejdsmarkedet uden for arbejdsmarkedet.
  • Derfor anbefaler vi alle som er enige med at melde sig ind
  • Jo flere der står bag ved os jo mere vægter det vi siger, når vi står overfor politikerne, fagbevægelsen og andre
 • At få indført nedsat arbejdstid, da arbejdsløsheden er et af de største fakta til folk havner i fattigdom og sygdomme
  • Arbejdspladserne skal ændres, så der er plads til at folk kan arbejde meget og ganske få timer
  • Der skal være plads til at skifte erhverv så nedslidning undgås
  • Der skal være plads til at være børnefamilie, plads til når syge eller kræver vores nærvær og hjælp
 • At oplyse politikere om udsattes vilkår, så det kan være med til at forbedre vilkårene for de fattige og udsatte
  • Dette kan vi fordi vi ser og høre fra vores medlemmer hvordan vilkårene er og hvilke behov der er for at hjælpe de fattigste og mest udsatte
  • Foreningen arbejder også for at sætte fokus på fattigdomsgrænsen
 • At udarbejde videoer og andet informations materiale
  • Videoer skal være med til at gøre adgangen til viden omkring love og regler lette tilgængelige
 • At afholde oplysende foredrag som kan være med til at forbedre borgernes viden om systemet
  • Foredrag som er af oplysende art som bisidder, mødet med systemet for første gang og meget andet
 • At tilbyde sociale aktiviteter for borgere på overførselsindkomst
  • De sociale aktiviteter skal være med til at denne gruppe borgere for en kort tid kan glemme den barske hverdag og føle sig en del af samfundet
 • At yde humanitær hjælp, lave indsamlinger til hjælp for borgere på overførselsindkomst
  • Humanitær hjælp er hjælp som skal hjælpe fattige og udsatte ved især højtider, så de kan deltage i samfundets glæder som alle andre
 • At lave opsøgende arbejde som fx. hvad systemet udsætter borgere på overførselsindkomst
  • Opsøgende arbejde er for at finde frem til hvor slemt det egentligt står til i systemet, når der er tale om folk på overførselsindkomst
 • At oprette netværk for dem på overførselsindkomst uden for arbejdsmarkedet
  • Prøve at folk på overførselsindkomst også får sig et netværk de kan trække på i svære tider

Kunne du tænke dig at være med til at starte noget op som kan være til gavn for alle dem på overførselsindkomst, så skriv til os

E-mail: boo@behandlosordentligt.dk