Behandl Os Ordentligt vision er at lave noget som er til gavn for dem på overførselsindkomst uden for arbejdsmarkedet, de socialt udsatte og de fattige

Ved at vi står sammen vil vi være med til at påvirke systemet, så vilkårene ændres til det bedre, derfor meld dig gratis ind og vær med til at gøre en forskel

Vi arbejder for

  • At blive talerøret for alle dem som står uden for arbejdsmarkedet
  • At oplyse politikere om udsattes og fattiges vilkår, så de kan forbedres
  • At udarbejde gratis videoer og andet informationsmateriale
  • At få indført nedsat arbejdstid
  • At afholde oplysende foredrag som kan forbedre borgernes viden om systemet
  • At lave opsøgende arbejde i form af undersøgelser mv.

Har du spørgsmål eller vil du bare vide mere er du altid velkommen til at kontakte os på

E-mail: boo@behandlosordentligt.dk