Socialt Frikort

Det sociale frikort

Frikortet giver udsatte borgere mulighed for at arbejde i ordinært og ustøttet arbejde uanset om det er private virksomheder, offentlige myndigheder mv.

Indtægten

Det sociale frikort giver borgeren mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit og uden indtægten modregnes i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligstøtte

Målgruppen for socialt frikort

Det kan være personer med særlige sociale problemer fx. psykiske problemer
Det kan være personer med fysisk eller kognitivt handicap skal have særlige sociale problemer for at være målgruppen dvs. fysisk og kognitivt handicap er ikke nok til at få socialt frikort
Personerne skal være langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år

Vurdering

Der foretages en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov

Andre tilbud

Det sociale frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren

Lovgivning mv.

Lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort LOV nr 751 af 13/06/2023

Borger.dk

Ansvarsfraskrivelse