Inddrag Nu – Metoden på Tværs er et politisk projekt som gør at der er kommuner som kan benytte redskab til at styrke den sammenhængende og koordinerede indsats for personer med psykisk sårbarhed

Inddrag Nu er møder hvor du som borger eller patient er med til at formulere og tager udgangspunkt i en dagsorden

Møderne har fokus på at finde løsninger og muligheder som munder ud i en handleplan med målsætninger og aftaler

Inddrag Nu er på tværs af myndigheder i kommunen

Læs hvad Silkeborg kommune skriver om Inddrag Nu møder

Inddrag Nu – Metoden på Tværs er et samarbejde med en eller flere nedenstående myndigheder

  • Regionspsykiatrien
  • Socialpsykiatri og Rusmiddel, Socialafdelingen
  • Uddannelseshjælp Jobcenter i din kommune
  • Jobrehabilitering Jobcenter i din kommune
  • Familierådgivningen
  • Såfremt borgeren ikke er patient i Regionspsykiatrien, kan egen læge inviteres med til Inddrag Nu mødet