Sygedagpenge

Du har ret til sygedagpenge når du…. Som lønmodtager og hvis du har arbejdet i minimum 74 timer i de sidste 8 uger hos samme arbejdsgiver før første sygefraværsdag. De første 30 dage betaler arbejdsgiveren sygedagpenge også kaldet arbejdsgiverperioden. Hvis du er syg mere end de 30 dage, så overtager kommunen udbetalingen eller yder Læs mere...