Boligstøtte

Boligstøtte satser
Beskæftigelsesministeriet vedr. boligstøtte og boligydelse
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Beregn selv boligstøtten
Her hos Udbetaling Danmark kan du uden at logge ind beregne din boligstøtte
Lovgivning
Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 229 af 12/02/2021

Ansvarsfraskrivelse