Præsentation

Behandl Os Ordentligt (BOO) er en NON PROFIT landsdækkende græsrodsbevægelse og den fungerer som enhver anden forening. Forskellen ligger kun i at vi har en styregruppe som udgør bestyrelsen. Vi blev dannet pga. der i 2010 var nogle få som var utilfreds med de lediges vilkår og den måde man behandlede de ledige på. Foreningen blev hurtigt meget mere omfattende, da det viste sig at andre grupper af samfundet heller ikke blev behandlet ordentligt

Foreningen er ikke parti politisk og kan ikke betales af hverken erhvervslivet, fagbevægelsen eller partier til at tie

Formål er at samle og bistå medlemmerne, der er på overførselsindkomst og uden for arbejdsmarkedet, lavt lønnede, små erhvervsdrivende og arbejder for at forbedre medlemmernes rettigheder

Behandl os ordentligt centrale mål er:

  1. Et rummeligt arbejdsmarked
  2. Nedsat arbejdstid
  3. Mulighed for at dygtiggøre sig
  4. Bedre vilkår for folk på offentlig ydelse

Vi går ind for:

  • Rummeligt arbejdsmarked plads til alle uanset hvor meget/lidt de kan arbejde
  • Vi går ind for nedsat arbejdstid ved at for virksomheder til selv at indføre det. BOO giver gerne råd og vejledning til virksomheder og ansatte
  • Vi går ind for, at folk skal starte med at arbejde, derefter skal der være muligheder for at dygtiggøre sig yderlig, holde et sabbat periode eller mulighed for at skifte job
  • Vi går ind for folk på offentlig ydelse skal have mere indflydelse på valgmulighederne angående bolig, levemåde, økonomisk råderum, transport og ordentlig behandling af systemet

Foreningen har tilknyttede frivillige sagsbehandlere, studerende, jurister og advokater som hjælper til

Andre frivillige som er med i foreningen, er folk som alle har prøvet eller er i systemet endnu, så de frivillige ved hvad de taler om

Du kan trygt spørge os. Her bliver intet skrevet ned eller videre givet og den frivillige skal ikke bruge dit cpr.nr. Alt er helt anonymt og de frivillige har tavshedspligt

E-mail: boo@behandlosordentligt.dk