Rehabiliteringsteam

Den forberedende del
Skema for udfyldelse finder du på star.dk eller du kan download den her

Den forberedende del skal udfyldes enden i samarbejde med dig og din sagsbehandler eller hvis du og din sagsbehandler ikke kan blive enige om ordlyden i den forberedende del, så kan du altid skrive din egen og sende den til din sagsbehandler med besked om at det er denne som skal benyttes og dermed sendes videre til rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamets opgave
At tage en vurdering af hele sagen og fremlægge den for kommunen som hedder en indstilling. Vurderingen tages ud fra de tilsendte dokumenter, den forberedende del og den samtale borgeren har med rehabiliteringsteamet
Rehabiliteringsteamets 3 redskaber
  • Den forberedende del
  • Indsatsdel
  • Indstilling
Hvad er den forberedende del
Det er denne som sammen med lægelige dokumenter og indsatsforløb som danne grundlag for rehabiliteringsteamets indstilling, så derfor er det vigtigt at alle lægelige dokumenter er med og din forberedende del er udfyldt korrekt
Hvad er indsatsdel
Indsatsdelen giver mulighed for planlægning og opfølgning på indsatsen dvs. der kan gives en vurdering at en bestemt form for forløb bør iværksættes inden sagen igen tages op i rehabiliteringsteamet
Hvad er indstilling
Det er den indstilling rehabiliteringsteamet fremsender til kommune og denne er ingen afgørelse og kan derfor ikke klages over.

Indstillingen består af to dele: Begrundelse og indstillet indsats, herunder formålet med det forløb, der indstilles til, samt hvilket indhold, forløbet skal have og hvorfor

Lægeattester
Der bør altid indhentes og sendes en LÆ 265 lægeattest til rehabiliteringsteamet før afholdelse af et møde og som udfyldes af lægen til kommunen.
For at modtage denne lægeattest anmoder kommunen/jobcenter om en LÆ 262 eller LÆ 261
Lovgivning, ombudsmanden og ankestyrelsen
Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. (BEK nr 2408 af 13/12/2021)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. rehabiliteringsteam

Ankestyrelsens principafgørelse 26-14 om rehabiliteringsteamets indstilling – klage

Diverse af Ankestyrelsens principafgørelser vedr. rehabiliteringsteamet og dens indstillinger

Ansvarsfraskrivelse