Fleksjob

Tildeles
En kommune kan tildele fleksjob når en borger ikke kan arbejde på fuld tid på grund af nedsat arbejdsevne
Fleksløntilskud
Der tildeles fleksløntilskud fra kommune til modtagere af fleksjob
Hvad er arbejdsfri indtægt
En arbejdsfri indtægt skal ikke modregnes fleksløntilskudet
Anden indkomst
Kommunen skal foretage en konkret helhedsvurdering om indtægten for at kunne fastslå om det er en indkomst som skal fratrækkes fleksløntilskud.
Det skal fx. ske der gives en gave
Indtægter som skal fratrækkes fleksløntilskud
Udbetalinger fra arbejdsgiver som betragtes som A- eller B-indkomst er kommunes formodning at der er tale om en lønindtægt, men denne formodning må ikke stå alene i en afgørelse om fratrækning i fleksløntilskud
Arbejdsfrie indtægter
Arbejdsfrie indtægter er udbetalinger af kapitalpension og kapitalforsikringer. Det samme gælder når det er indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger eller ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Ankestyrelsen
Pressemeddelelse den 13-03-2024

Ankestyrelsens principmeddelelse 27-33

Lovgivning
Tekst

Ansvarsfraskrivelse