Klagefrist

Skriv en klage

Det er vigtigt du påfører det som du mener der ikke er korrekt i den modtaget afgørelse, men meget præcist og kort beskrevet som muligt

Ligeledes vil det være godt at kunne påføre og henvise til en lov, principafgørelse eller dom som er fortolket forkert eller som ikke er benyttet på trods af den er relevant for sagens afgørelse

Hvis du mener kommunen eller jobcentret har fortolket en lov, principafgørelse eller dom forkert, så forklar meget præcis/tydeligt hvori fejlen består

Det er også vigtigt at påpege evt. mangler som oplysninger fra relevante steder og lægelige dokumenter osv. Her vil det være det bedste at vedhæfte disse dokumenter

Hvem skal klagen sendes til

Klagen skal altid sende til den som har tilsendt dig afgørelsen, så har du en sag kørt af kommunen eller jobcentret, så skal klagen sende til den sagsbehandler som har tilsendt dig afgørelsen

Klagefrist påskrevet afgørelsen

I afgørelsen skal der være påført en klage vejledning samt en dato for klagefrist. Hvis ikke det står i din afgørelse, så skal du bede om at få en ny gyldig afgørelse med en påtegnelse af klagevejledning og klagefrist. Den normale klagefrist er 4 uger

Hvornår er klagefristen overholdt

Klagefristen er ikke tidspunktet for dit indsendelsestidspunkt, men tidspunktet for hvornår klagen ligger og kan ses i modtagers mail boks

En klage skal være modtaget senest kl. 23:59 for klagefrisen for at være rettidig indsendt

Hvis din klage modtages kl. 00:00, så anses klagen for at være for sent indsendt og dermed har du ikke overholdt klagefristen

Uanset om der er tale om digital post eller anden post skal du være sikker på at modtager har modtaget din post rettidig dvs. senest kl. 23:59 på den dag din klagefrist udløber

Eksempel
Din klagefrist er den 5. april
Modtager skal have modtaget din klage senest den 5. april kl. 23:59


Modtager får først din post kl. 00:00 eller senere, så vil denne post være modtaget som ikke rettidig indsendt

Derfor er det altid godt at sende den i god tid og gerne et par dage før den skal være modtaget hos kommunen

Lovgivning, vejledninger og ankestyrelsen

Bekendtgørelse af forvaltningsloven § 25

Vejledning om beregning af klagefrister

Ankestyrelsens principafgørelsens Principafgørelse 29-20

Ankestyrelsen vedr. klageadgang og behandling af sager om uenighed i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Ansvarsfraskrivelse