Vejledning for love

TEKST
Puljejob
Cirkulære om ansættelse af ledige i puljejob,
jobtræning og individuel jobtræning i staten CIR nr 34 af 28/02/1996
Titel
Tekst
Titel
Tekst
Titel
Tekst
Lovgivning
Tekst

Ansvarsfraskrivelse