A-Kasse dagpenge

Hvornår kan jeg få dagpenge
Du kan få dagpenge

 • Når du har været medlem af en A-kasse i mindst 1 år
 • Du skal være registreret arbejdssøgende i jobnet.dk fra din første ledige dag
 • Have tjent mindst 254.328 kr. (2023) inden for de sidste 3 år som fuldtidsforsikret
  Have tjent mindst 169.548 kr. (2023) inden for de sidste 3 år som deltidsforsikret
  Indkomsten skal være indberettet og ligge inden for medlemperiode
 • Som selvstændig kan du medregne A- og B-indkomst samt overskud fra virksomheden, dog højst medregne 21.194 kr. (2023) som fuldtidsforsikret og 14.129 kr. (2023) som deltidsforsikret
Arbejdsløs hvad så
Det første du skal gøre er at tilmelde dig jobnet.dk

Du kan også få hjælp af din A-kasse med jobnet.dk og andet i forbindelse med din arbejdsløshed

Du skal også tilmelde dig hos dit lokale jobcenter

Min side på jobnet
Du skal gemme og huske dit brugernavn og password til “Min side” på jobnet.dk

På “Min side”

 • skal du oprette dit CV
 • registrere din jobsøgning i en joblog
 • læse “Min Plan”, hvor dine aktiviteter og andet du skal deltage i
 • der er også selvbetjeningen, hvor du kan afmelde når du får et ordinært job, melde ferie eller syg. Du kan også booke samtaler med dit jobcenter
Dagpengeretten udløber
Din dagpengeret gælder i tre år, svarende til 36 måneder
Den kaldes for referenceperioden. Når din referenceperiode er slut, mister du retten til dagpenge, uanset om du ikke har brugt alle timerne
Opfylder ikke indkomstkravet
Efter særlige regler kan perioden på 3 år udvides til fem år, men her vil det kun værre overskuddet fra egen virksomhed, der kan tælles med. Gør du brug af disse regler, vil det få indflydelse på beregningen af din dagpengesats.
Stå til rådighed

Du skal kunne starte på arbejde eller møde til jobsamtale dagen efter du har modtaget besked

Du skal følge de krav vedr. jobsøgning som du og a-kassen har udarbejdet

Du skal kunne møde til samtale ved indkaldelse

Du skal kunne begynde på arbejde med dags varsel

Du skal kunne møde hos jobcenter eller anden aktør ved indkaldelse

CV

Du skal have lagt dit cv på jobnet.dk senest 2 uger efter du har meldt dig ledig

Hvor længe kan jeg få dagpenge
Du ret til dagpenge i op til to år inden for en periode på tre år
Dagpengeretten på to år svarer til 3.848 timer for fuldtidsforsikret og 3.120 timer for deltidsforsikret
Forlængelse af din dagpengeperiode

Der kan højst forlænges med 1.924 opsparede timer for fuldtidsforsikrede svarende til 962 arbejdstimer

Der kan højst forlænges med 1258 timer for deltidsforsikrede svarende til 629 arbejdstimer

Dine opsparede arbejdstimer kan bruges til:

 • Forlænge din dagpengeret
 • Til en helt ny 2-årig periode med dagpenge
Hvor meget kan jeg få i dagpenge

Satsen beregnes normalt ud fra de 12 måneder hvor din indkomst har været højest inden for de seneste 24 måneder

Du får 90% af den gennemsnitlige lønindtægt efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag

Højeste dagpengesats er 19.728 kroner (i 2023) pr. måned før skat, hvis du er fuldtidsforsikret og 13.152 kroner før skat som deltidsforsikret

Nyuddannet – dimittend – værnepligtig
Tekst
Under 25 år
Tekst
Ledig og i erhvervsuddannelse
Tekst
Karentæne
Du får 3 ugers karentæne, hvis

 • Du selv opsiger dit job
 • Du selv bærer en væsentlig del af skylden for din opsigelse
 • Du siger nej eller afslår et anvist job
 • Du siger nej eller afslår tilbud om aktivering
 • Du siger nej til job eller aktivering pga. børns pasningsproblemer
 • Siger nej til at lave eller ændre “Min Plan” på jobnet.dk
Karensdag

Karensdag betyder at du mister én dags dagpenge hver fjerde måned

Arbejde i mere end 148 timer (svarer til 20 dage) inden for hver 4-månedersperiode

4-månedersperioden kan dog i visse tilfælde forlænges

Afkortning af dagpengeperioden

Når du sammenlagt har fået dagpenge i fire år (7.696 timer) indenfor en periode på otte år afkortes dagpengeperioden med én måned

Afkortningen gælder først fra næste indplacering i dagpengesystemet, hvis du har mindre end én måneds dagpenge tilbage

Jobsøgning
Tekst
Jobrettet uddannelse
Tekst
Kurser
Tekst
Ankestyrelsen
Tekst
Lovgivning
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og forskellige andre love LOV nr 295 af 20/03/2023

Ansvarsfraskrivelse