Folkepension

TEKST
Titel
Tekst
Titel
Tekst
Hjemmehjælp
Det er kommunen som står for visitationen til hjemmehjælp.

For at få hjemmehjælp skal du godkendes til dette af din kommune som sker ved at der kommer en visitator hjem til dig og dermed ser dine udfordringer i det daglige.

Klippekort
Klippekort er til for hjemmehjælpsmodtagere, men det er op til den enkelte kommune om den vil tilbyde dens borgere klippekort
Titel
Tekst
Titel
Tekst
Lovgivning

Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter høre under Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr 1089 af 16/08/2023

§ 83

Ansvarsfraskrivelse