Dagpenge

Du har ret til dagpenge som lønmodtager og som selvstændig. Dog er der visse betingelser som skal være opfyldt. Betingelserne for at kunne få dagpenge Du skal være medlem af en a-kasse i mindst 1 år Være registreret som arbejdssøgende på jobcentret Stå til rådighed for arbejdsmarkedet Du må ikke være selvforskyldt i at være blevet Læs mere...