Samtykkeerklæring

Hvordan gives et samtykke
 • Det kan gives mundtligt
 • Det kan gives skriftligt
 • Det kan gives digitalt
Hvem bestemmer hvad
 • Borgeren bestemmer hvilke oplysninger der gives samtykke til at indhente
 • Borgeren bestemmer ordlyden i samtykkeerklæringen
Hvis man som borger ikke ønsker oplysninger indhentes
 • Det kan gøre at der måske ikke kommer relevante oplysninger som kan gavne din sag
 • Det er en overvejelse borgeren selv skal tage op
 • Husk du bestemmer altid selv hvilke oplysninger du vil give og som skal indhentes
Har du pligt til at underskrive en samtykkeerkæring
 • Nej du har ikke pligt til at underskrive en samtykkeerklæring
 • Et samtykke skal være givet frivilligt
 • Afgiver du ikke et samtykke må kommune eller sundhedsvæsenet ikke indhente oplysninger de ikke i forvejen har
Et samtykke kan først gives
 • Når borgeren har forstået og dermed tydeligt tilkendegiver et samtykke
 • Et samtykke kan ikke gives stilletiende eller underforstået (være i god tro)
 • En samtykkeerklæring med ikke være generel eller standard erklæring
 • Være oplyst om retten til at trække samtykket tilbage

Skriftligt samtykke er altid bedst, hvis der skulle opstå tvivl om samtykke er afgivet

Formålet med oplysningerne skal stå i samtykkeerklæringen
 • Et samtykke skal være specifik
 • Det skal være præcis og konkretiseret
 • Det skal stå klart og tydeligt
 • Det skal fremgå til hvilket formål der indhentes oplysninger
 • Der skal være påskrevet en gyldighedsdato for samtykket
Er du ikke tilfreds med ordlyden i samtykkeerklæringen
 • Bed om at få den med hjem til gennemlæsning
 • Skriv evt. din egen samtykkeerklæring
Hvis du skriver din egen samtykkeerklæring
 • Aflever den med besked om at det er den gældende samtykkeerklæring
 • Aflever den pr. E-Boks
 • Aflever den personligt og få en kvittering for afleveringen i form af en kopi med
  tidspunkt, stempel og underskrift for afleveringen
Lovgivning og links
Datatilsynets vejledning 2021

Dette skriver Skive kommune som svar til Behandl Os Ordentligt

Ansvarsfraskrivelse