Aktindsigt

Begrundelse
Du behøver ikke have en begrundelse for at søge aktindsigt
Hvem kan søge aktindsigt
Det kan alle som ønsker at søge aktindsigt i egen sag
Hvor mange gange kan der søges
Der er ikke noget antal på hvor mange gange du kan søge, men en kommune kan afvise, hvis kommunen mener din ansøgning bruger alt for mange af kommunens ressourcer
Ansøge
Det anbefales altid at du sender en skriftlige ansøgning.
Hvorfor skriftligt, jo fordi så har du bevis på at du har afsendt en ansøgning samt kan fremvise dato og tidspunkt for afsendelsen
Hvad kan jeg søge
Du kan søge om en specifik given sag eller periode eller du kan søge fuld aktindsigt.
Dog skal du vide at det ikke er altid alle akter kommer når du søger aktindsigt, desværre
Hvad følger med i aktindsigt
Aktindsigten skal indeholde

Notater fra telefonsamtaler og mails
Dokumenter
Registre og journal lister

Notat pligt
Kommunerne har pligt til at tage og gemme følgende

Notat over mobilsamtaler
Notat over møder og aftaler

Svarfrist
Svarfristen er 7 arbejdsdage

Mange gange tager det meget længere tid og så må borgeren klage og bede om svar på hvornår borgeren kan forvente at modtage aktindsigt

Video
Aktindsigt
Lovgivning
Bekendtgørelse af forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014

Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen LBK nr 145 af 24/02/2020

Ansvarsfraskrivelse