Ombudsmandens udtalelser

Lovgivning, ombudsmanden og ankestyrelsen
Ankestyrelsen beskrevet i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LBK nr 265 af 25/02/2022)

Tom
Tekst
Tom
Tekst
Tom
Tekst
Tom
Tekst

Ansvarsfraskrivelse

Inddrag Nu møder