Ferie

Aftale om ferie med kommunen

Det er altid vigtigt at få en klar og skriftlig aftale med kommunen om ferien afholdelse. Det vil sige få på skrift med dato for start og slut af ferie og evt. fremmøde efter end ferie. Hvis der aftales at kommunen betaler dele af ferien med kontant- eller uddannelseshjælp, så bør dette også fremgå af en skriftlig aftale

Hvornår har jeg ret til afholdelse af ferie
Du har ret til afholdelse af ferie når du har modtaget kontant- eller uddannelseshjælp i de sidste 12 måneder

Hvor længe kan jeg holde ferie

Du ret til at afholde ferie i op til 4 uger

Har modtaget kontant- eller uddannelseshjælp i mindre end 12 måneder

Som udgangspunkt har du kun ret til at afholde ferie, hvis du har optjent ret til ferie i et tidligere ansættelsesforhold

Når optjente feriepenge er brugt, vil du i resten af ferieperioden modtage enten kontant- eller uddannelseshjælp

Skal jeg stå til rådighed i ferie perioden
Nej,

du skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet i din ferieperiode

Ankestyrelsens principafgørelser
Love

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 1031 af 22/06/2023

  • § 5, stk. 4, om ret til ophold i udlandet under ferie
  • § 13, stk. 7, nr. 7, om undtagelse fra rådighedspligten under ferie
  • § 13, stk. 11, om retten til ferie
  • § 13, stk. 12, om at feriens placering skal aftales med kommunen

Ansvarsfraskrivelse