Friplads

Sidste nyt

Socialt Frikort

Det sociale frikort

Frikortet giver udsatte borgere mulighed for at arbejde i ordinært og ustøttet arbejde uanset om det er private virksomheder, offentlige myndigheder mv.

Indtægten

Det sociale frikort giver borgeren mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit og uden indtægten modregnes i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligstøtte

Målgruppen for socialt frikort

Det kan være personer med særlige sociale problemer fx. psykiske problemer
Det kan være personer med fysisk eller kognitivt handicap skal have særlige sociale problemer for at være målgruppen dvs. fysisk og kognitivt handicap er ikke nok til at få socialt frikort
Personerne skal være langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år

Vurdering

Der foretages en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov

Andre tilbud

Det sociale frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren

Lovgivning mv.

Lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort LOV nr 751 af 13/06/2023

Borger.dk

Ansvarsfraskrivelse

Særlig boligstøtte §34

TEKST
Kriterier
Titel
Tekst
Titel
Tekst
Fratrækkes ikke § 34
Udbetaling fra Lønmodtagerne Dyrtidspension fratrækkes ikke
Fratrækkes § 34
Tekst
Lovgivning
BEK nr 1975 af 11/12/2020 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik

Vejledning vedr. udregning af § 34 for sagsbehandlere udgivet af Ankestyrelsen

Ansvarsfraskrivelse

 

 

Ændre mailadresse

Tøj

Ansvarsfraskrivelse

Sommerferie

TEKST
TEKST
TEKST
TEKST
TEKST

Ansvarsfraskrivelse

Skolestart

TEKST
TEKST
TEKST
TEKST
TEKST

Ansvarsfraskrivelse

Konfirmation

TEKST
TEKST
TEKST
TEKST
TEKST
TEKST
TEKST

Ansvarsfraskrivelse

Jul

TEKST
TEKST
TEKST
TEKST
TEKST
TEKST

Ansvarsfraskrivelse