Her vil du kunne se hvornår du kan få folkepension

Blinde og svagtseende skal være opmærksom på dette inden de overgår til folkepension

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg skal din kommune tilbyde dig når du er mellem 69 år og 79 år, når du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne
Du vil når du fylder 75 år blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, læs mere

Folkepensionist kan du først blive hvis du fylder

 • 65 år for personer, der er født før den 1. januar 1954
 • 65½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954
 • 66 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954
 • 66½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955
 • 67 år for pesoner, der er født efter den 30. juni 1955

Hvis du er født efter den 31. december 1962 så læs venligst mere her eller spørg os

Retten til folkepension er også betinget af om man har haft fast bopæl her i landet

For at kunne få fuld pension skal man have haft bopæl her i landet i mindst 40 år

En folkepensionist må tjene 10.400 kr. om året uden at skulle opgive det til skat og der skal derfor heller ikke betales skat af beløbet og det bliver heller ikke modregnet i grundbeløb, personligt tillægsprocent, pensionisttillæg eller boligstøtte. Arbejdet kan være rengøring i private hjem, børnepasning eller lign.

Folkepension i 2017 uden anden indtægt

Enlig     Gifte/samlevende
Grundbeløb 6.160 kr.        6.160 kr.
Pensionisttillæg           6.551 kr.                        3.223 kr.
Folkepensionen er altså 12.711 kr. for enlige
Folkepensionen er altså 9.383 kr. for gifte og samlevende folkepensionister
Ældrechecken er på 16.900 kr. til hver folkepensionist
uanset om man er enlig eller gift/samlevende

Ud over selve Folkepensionen udbetales der også en Ældrecheck som er på 16.900 kr. til hver folkepensionist uanset om man er gift eller enlig
For at få ældrechecken så skal man være blevet folkepensionist i året før 1. januar. Det vil sige at er man tilkendt folkepension inden udløbet af 2016, så er man berettiget til ældrechecken i 2017
Formuen må ikke overstige 84.300 kr. for så nedsættes ældrechecken. Ældre checken kan også nedsættes, hvis der udbetales ATP, renteindtægter og ratepension eller andet
Udbetalingen sker sidst i januar en gang årligt, men sker udbetalingen ikke kan der klages i op til 6 måneder fra udgangen af januar

Boligstøtte
Boligstøtten kan søges hos kommunen eller direkte på www.borger.dk
Det er vigtigt du søger lige inden eller samme dag som du bliver folkepensionist, da det er ansøgningsdatoen som afgør hvornår du tildeles boligstøtte med mindre du søger til en bolig du lige er flyttet til eller skal flytte til. Læs mere om hvor meget du kan få i boligstøtte

Helbredstillæg
Helbredstillæg skal du søge om og det gør du når du bliver folkepensionist og når du flytter kommune
Helbredstillægget som sættes fra 100 % med mindre du har en indtægt ved at arbejde
Formuegrænsen er både for enlige og gifte/samlevende 84.300 kr.
Med et helbredstillæg ydes der tilskud til følgende:

 • Medicin dog er der medicin som ikke gives tilskud til
 • Tandlæge dog ikke broer og kroner
 • Fodpleje kræver lægehenvisning (er til dem som har sukkersyge, nedgroet tånegle, arvæv efter strålebehandling og svær leddegigt
 • Fysioperapi
 • Kiropraktor
 • Psykolog
 • Høreapparat

Ud over helbredstillægget kan der søges om enkeltydelser, når der er tale om helbredsrelaterede behandlinger uden tilskud fra det offentlige

 • Tandproteser
 • Briller
 • Fodpleje

Husk altid at søge om enkeltydelsen før du får foretaget en behandling eller købt briller
Der er mange kommuner som har lavet aftaler fx. med optikere og derfor yder tilskud ud fra diss

Der ydes ikke helbredstillæg til folkepensionister med sygesikringskort gruppe 2

Hvad tages med som formue

 • indestående i pengeinstitutter mv.
 • kursværdien af obligationer
 • pantebreve i depot
 • kursværdien af deponerede børsnoterede aktier
 • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • kassekredit med sikkerhed i fast ejendom
 • nedsparingslån
 • kontant beholdning
 • andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet
 • gældsbreve, f.eks. i forbindelse med lån til børn

Varmetillæg (tallene er for 2016)
Som folkepensionist kan du søge fra den dag du bliver folkepensionist eller lige før og det kan du søge hos kommunen eller direkte på www.borger.dk
For at få varmetillæg skal du have et helbredstillæg over 0%
Der laves et gennemsnitlig forbrug over 3 år og så herefter vil man få et fast beløb som så kan laves om, hvis det viser sig at afvise meget fra det gennemsnitlige forbrug

Arbejde og som der er betalt skat af bliver der trukket i følgende (tallene er for 2016)
Pensionisttillægget har et fradragsbeløb på 5.625 kr. for enlige og for hver 100 kr det overstiges nedsættes pensionisttillægget med 30,90 kr.Pensionisttillægget har et fradragsbeløb på 11.283 kr. for gifte/samlevende og for hver 100 kr. det overstiges nedsættes pensionisttillægget med 32 kr. hvis kun den ene er folkepensionist og med 16 kr. hvis begge er folkepensionister

Indtægter som folkepensionist (tallene er for 2016):
Du må tjene under 60.000 kr. før skat og efter AM bidraget uden at der trækkes i din folkepension. De 60.000 kr. er for et kalenderår og derfor kan du selv bestemme om du vil tjene pengene over 1 måned eller flere bare det er inden for et kalenderår.
De 60.000 kr. gælder ikke fuldt ud for det første kalenderår du er folkepensionist. Det vil sige at de 60.000 kr. bliver delt i 12 måneder som vil være 5.000 kr. pr. måned du er folkepensionist. Det vil sige er du folkepensionist i 5 måneder inden for det første kalenderår, så må du tjene under 25.000 kr. og er du folkepensionist i 9 måneden inden for det første kalenderår så må du tjene under 45.000 kr.

Hvis du tjener mere end de 60.000 kr. så vil dit personlige tillægsprocent nedsættes og måske fjernes (tallene er for 2016)

Hvis du tjener mere end 305.700 kr, så fratrækkes der i dit grundbeløb (tallene er for 2016)

Bekendtgørelse af lov om social pension kan du læse her LBK nr 1239 af 13/10/2016, gældende

Hjemløs
Skulle uheldet være at du bliver hjemløs som folkepensionist, så vil du altid være berettiget til at få din pension udbetalt. Det kræver dog at man har en NemKonto og en E-boks eller kommunen kan komme i kontakt med personen

Finder du ikke de oplysninger du søger er du altid velkommen til at kontakte os, vi svare på alle henvendelser vi modtager og vi har tavshedspligt, så du kan trygt skrive til os

Eller skriv til e-mail:  boo@behandlosordentligt.dk

 

Siden er sidst opdateret den 17-03-2018