Velkommen til alle de nye medlemmer

Vi bliver flere fordi flere får brug for hjælp
Vi bliver flere fordi flere bliver syge
Vi bliver flere fordi flere finder ud af vi giver en god rådgivning
Vi bliver flere fordi vi er DIT talerør
Vi bliver flere fordi vi laver et seriøst frivilligt arbejde

Næste udbetaling af kontanthjælp jf. lov
Fredag den 28. februar 2020
Udbetalingsdatoer for 2020

Landet Rundt

  • Behandl os ordentligt har været rundt i landet i 2019 for at møde borgerne, vil også i 2020 tage rundt for at møde borgerne. Det gør vi fordi borgerne skal vide hvem det er som sidder bag skærmen og hjælper borgerne online dvs. pr. mail eller via Facebook grupperne Vi yder rådgivning, så har du et spørgsmål som vedr. kontanthjælpsmodtagere, syge, handicappede eller andet som vedr. det at være uden for arbejdsmarkedet, så bare kom og spørg os Har du brug for at få svaret eller rådgivningen på skrift, så sender vi efterfølgende det gerne pr. mail I 2020 vil vi komme til følgende steder: Mandag den 20. april 2020 i Skive (Søndercentret, indgang ved den store p-plads) Tirsdag den 21. april 2020 i Odense ( Ove Sprogøes Plads ved springvandet) Onsdag den 22. april 2020 i Køge (Køge Torv) Torsdag den 14. maj 2020 i Læs mere...

Pressemeddelelse februar 2020

  • Det er på tide at nedsætte arbejdstiden igen Behandl os ordentligt siger: Vi har gennem 90 år gået fra 60 ugentlige timer til 37 ugentlige timer Og den sidste nedsættelse af arbejdstiden blev færdig indført i 1989 Det vil sige der er gået 31 år siden sidst at arbejdstiden blev nedsat, Behandl os ordentligt mener det er på tide at nedsætte arbejdstiden igen, der er sket så mange ting gennem de sidste 31 år der peger i retningen af yderlige nedsættelse af arbejdstiden Arbejdsmarkedet i Danmark har forhandlet endnu dårligere overenskomster hjem til lønmodtagerne, derfor er man Læs mere...
Den forberedende del
originalen fra star.dk
Download skemaet her
Svarfrister
aktindsigt-breve-afgørelser
Læs mere
  • Ofte kan folk som er i løntilskudsjob aflønnet af en offentlig arbejdsgiver få supplerende hjælp Er du i private løntilskudsjob afhænger hjælpen af din løns Læs mere...
Hjemløs
informationer
Læs mere her
Samtykkeerklæring
skal jeg underskrive den
Få gode råd her
Social juridisk rådgivning
søg hjælp
Kontakt den sociale jurist
  • Som lønmodtager Jf. § 6 En gravid har ret til fravær fra arbejdet når der skønnes at være 4 uger til fødslen Jf. § 6, stk. 2. 1) Der kan dog være tale om ret til Læs mere...
Handicapped
Informationer
Læs mere
Sanktioner
Hvad er kommunens pligt
Læs mere her
Hjælpemidler
Behandlingsredskaber
Læs mere her
Psykiatrien
informationer
Læs mere her
  • Hvad siger loven – arbejdstilsynet om unge under 18 år i arbejde Må jeg arbejde når jeg er under 13 år Hvilke job og hvor mange timer må jeg arbejde når jeg er 3-14 år Arbejdstid og hviletid for dem under 18 år Hvad skal jeg være opmærksom på jeg tager et job Det bør du vide før du tager et job som ung i arbejde under 18 år Hvornår skal eller kan jeg få en ansættelseskontrakt Sygdom mens du er i job Skal jeg betale skat Må jeg arbejde hvor der serveres alkohol Når jeg er under 18 år, skal der altid være en over 18 år sammen med mig på job Har du ret til ferie og feriepenge når du er under 18 år Skulle du blive fyret, så husk dette Særlige regler efter Læs mere...

Møde med sagsbehandler

  • Det er vigtigt for at få et godt møde at begge parter er samarbejdsvillige og kan komme i dialog. Ligeledes er det vigtigt at begge parter lytter til hinanden og forstå hinanden. Dette kan være med til at give dig nogle gode råd om, hvad du som borger kan gøre for at få et godt møde. Læs også “ordets betydning” som siger lidt om hvad dine ord har af betydning for din sag Før mødet Har du ikke fået en dagsorden for mødet, så bed om at få det tilsendt Vær forberedt Læs mere...

Vigtigt!

Behandl os ordentligt:
Her er kun frivillige
Hvordan arbejder vi:
Vi yder hjælp pr. mail og telefon
Enkelte gange ved personlig kontakt
Hvor gør vi af dine persondataer:
Alle mails og dokumenter smides ud
når vi har afsluttet en sag
Vi opbevare ikke de svar vi sender til dig
Hvorfor arbejder vi kun digitalt:
Vi kan hjælpe flere
Vi kan nå ud til alle i hele landet
Vi tænker på klimaet – vores børns fremtid

Hjaelp til Hjaelp

Midlertidigt børnetilskud
For januar og februar 2020
Midlertidigt børnetilskud
Udbetalingsdatoer for hele 2020