Velkommen til alle de nye medlemmer

Vi bliver flere fordi flere får brug for hjælp
Vi bliver flere fordi flere bliver syge
Vi bliver flere fordi flere finder ud af vi giver en god rådgivning
Vi bliver flere fordi vi er DIT talerør
Vi bliver flere fordi vi laver et seriøst frivilligt arbejde

Næste udbetaling af kontanthjælp
torsdag den 28. ferbruar 2019
Udbetalingsdatoer for 2019
  • Glædelig jul og godt nytår. Her sidst på året vil vi gerne have lov at rose alle de frivillige og ønsker dem en god jul og håbe I kommer godt ind i det nye år. Der skal også lyde en tak til alle der som hjælpermed vores   mange Facebook grupper, lægger artikler ind på vægen, hjælper med at rådgive borger som har problemer med deres sag og andre spørgsmål som tynger dem. Så kan vi takke journalisten Søren Dahl for at skrive gode avisartikler om Behandl os ordentligt og Allan Olsen som har gjort Læs mere...
Den forberedende del
originalen fra star.dk
Download skemaet her
Svarfrster
aktindsigt-breve-afgørelser
Læs mere
  • Ofte kan folk som er i løntilskudsjob aflønnet af en offentlig arbejdsgiver få supplerende hjælp Er du i private løntilskudsjob afhænger hjælpen af din løns Læs mere...
Hjemløs
informationer
Læs mere her
Samtykkeerklæring
skal jeg underskrive den
Få gode råd her
Social juridisk rådgivning
søg hjælp
Kontakt den sociale jurist
  • Som lønmodtager Jf. § 6 En gravid har ret til fravær fra arbejdet når der skønnes at være 4 uger til fødslen Jf. § 6, stk. 2. 1) Der kan dog være tale om ret til Læs mere...
Handicapped
Informationer
Læs mere
Sanktioner
Hvad er kommunens pligt
Læs mere her
Hjælpemidler
Behandlingsredskaber
Læs mere her
Psykiatrien
informationer
Læs mere her
  • Hvad siger loven – arbejdstilsynet om unge under 18 år i arbejde Må jeg arbejde når jeg er under 13 år Hvilke job og hvor mange timer må jeg arbejde når jeg er 3-14 år Arbejdstid og hviletid for dem under 18 år Hvad skal jeg være opmærksom på jeg tager et job Det bør du vide før du tager et job som ung i arbejde under 18 år Hvornår skal eller kan jeg få en ansættelseskontrakt Sygdom mens du er i job Skal jeg betale skat Må jeg arbejde hvor der serveres alkohol Når jeg er under 18 år, skal der altid være en over 18 år sammen med mig på job Har du ret til ferie og feriepenge når du er under 18 år Skulle du blive fyret, så husk dette Særlige regler efter Læs mere...
  • Beskæftigelsesministeriet skriver i deres ”faktaark” for de nye skærpende stramninger overfor kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesydelse og integrationsydelse. Ministeriet siger at Danmark har et velfærdssystem som tilbyder økonomisk sikkerhedsnet. Her er de ting regeringen vil stramme op på: Hårdere kurs mod dem der rejser til udlandet samt arbejder sort Tvungen underskrivelse af medborgerskab Regler forenkles i dag 74 satser fremover 4 satser I dag er der en liste med 10 rimelige grunde som kan undskylde en borger siger nej til job eller uddannelse den fjernes Krav om aftale mellem kommunen og borgeren fra første samtale Borgeren skulle kunne få en skærpet rådighedsbeløb Læs mere...

Vigtigt!

Behandl os ordentligt:
Benytter kun frivillige
Hvordan arbejder vi:
Stort set kun digitalt
Det vil sige pr. mail og telefon
Få gange har vi person kontakt
Hvor gør vi af dine persondataer:
Alle mails og dokumenter smides ud
når vi har afsluttet en sag
Vi opbevare ikke de svar vi sender til dig
Hvorfor arbejder vi kun digitalt:
Vi kan hjælpe flere
Vi kan nå ud til alle i hele landet
Vi tænker på klimaet – vores børns fremtid

Hjaelp til Hjaelp

  • Behandl os ordentligt går ind for nedsat arbejdstid med kompensation for løntab. Pensionsalderen er sat op og alle skal arbejde i flere år, men som det er nu vil flere Læs mere...