Velkommen til alle de nye medlemmer

Vi bliver flere fordi flere får brug for hjælp
Vi bliver flere fordi flere bliver syge
Vi bliver flere fordi flere finder ud af vi giver en god rådgivning
Vi bliver flere fordi vi er DIT talerør
Vi bliver flere fordi vi laver et seriøst frivilligt arbejde

Næste udbetaling af kontanthjælp jf. lov
Torsdag den 31. oktober. 2019
Udbetalingsdatoer for 2019

Landet rundt i 2019

  • Behandl os ordentligt tager rundt i landet i 2019 for at møde borgerne. Det gør vi fordi borgerne skal vide hvem det er som sidder bag skærmen og hjælper borgerne online dvs. pr. mail eller via Facebook grupperne Læs mere...

Pressemeddelelsen oktober 2019

  • Behandl os ordentligt siger: Klima/miljø hvad er det for en størrelse Lige i øjeblikket tales der klima/miljø over alt i sammenhæng med alt (vi skal passe på det ikke bliver et Trent/modeflip) Der skal ikke bare tales og tales om klimaet, der skal gøres noget her og nu, der skal gøres noget folk kan følge med til samt de kan se en ide i, det vil få den til at gøre endnu mere Lige i tiden er det meget ind at lave klimastrejke, sammen med Greta Thunberg, de vil have politikerne og alle menneskers øjne op for der er noget helt galt med klimaer/miljøet De unge mennesker klimastrejker Læs mere...
Den forberedende del
originalen fra star.dk
Download skemaet her
Svarfrister
aktindsigt-breve-afgørelser
Læs mere
  • Ofte kan folk som er i løntilskudsjob aflønnet af en offentlig arbejdsgiver få supplerende hjælp Er du i private løntilskudsjob afhænger hjælpen af din løns Læs mere...
Hjemløs
informationer
Læs mere her
Samtykkeerklæring
skal jeg underskrive den
Få gode råd her
Social juridisk rådgivning
søg hjælp
Kontakt den sociale jurist
  • Som lønmodtager Jf. § 6 En gravid har ret til fravær fra arbejdet når der skønnes at være 4 uger til fødslen Jf. § 6, stk. 2. 1) Der kan dog være tale om ret til Læs mere...
Handicapped
Informationer
Læs mere
Sanktioner
Hvad er kommunens pligt
Læs mere her
Hjælpemidler
Behandlingsredskaber
Læs mere her
Psykiatrien
informationer
Læs mere her
  • Hvad siger loven – arbejdstilsynet om unge under 18 år i arbejde Må jeg arbejde når jeg er under 13 år Hvilke job og hvor mange timer må jeg arbejde når jeg er 3-14 år Arbejdstid og hviletid for dem under 18 år Hvad skal jeg være opmærksom på jeg tager et job Det bør du vide før du tager et job som ung i arbejde under 18 år Hvornår skal eller kan jeg få en ansættelseskontrakt Sygdom mens du er i job Skal jeg betale skat Må jeg arbejde hvor der serveres alkohol Når jeg er under 18 år, skal der altid være en over 18 år sammen med mig på job Har du ret til ferie og feriepenge når du er under 18 år Skulle du blive fyret, så husk dette Særlige regler efter Læs mere...

Møde med sagsbehandler

  • Det er vigtigt for at få et godt møde at begge parter er samarbejdsvillige og kan komme i dialog. Ligeledes er det vigtigt at begge parter lytter til hinanden og forstå hinanden. Dette kan være med til at give dig nogle gode råd om, hvad du som borger kan gøre for at få et godt møde. Læs også “ordets betydning” som siger lidt om hvad dine ord har af betydning for din sag Før mødet Har du ikke fået en dagsorden for mødet, så bed om at få det tilsendt Vær forberedt Læs mere...

Vigtigt!

Behandl os ordentligt:
Her er kun frivillige
Hvordan arbejder vi:
Vi yder hjælp pr. mail og telefon
Enkelte gange ved personlig kontakt
Hvor gør vi af dine persondataer:
Alle mails og dokumenter smides ud
når vi har afsluttet en sag
Vi opbevare ikke de svar vi sender til dig
Hvorfor arbejder vi kun digitalt:
Vi kan hjælpe flere
Vi kan nå ud til alle i hele landet
Vi tænker på klimaet – vores børns fremtid

Hjaelp til Hjaelp