Landet rundt i 2019

  • Behandl os ordentligt tager rundt i landet i 2019 for at møde borgerne. Det gør vi fordi borgerne skal vide hvem det er som sidder bag skærmen og hjælper borgerne online dvs. pr. mail eller via Facebook grupperne Onsdag d. 05.juni-2019 kl.14.00-23.00 (Foran den grå hal – Christiania) Fredag den 7. juni 2019 kl. Læs mere...
Velkommen til alle de nye medlemmer

Vi bliver flere fordi flere får brug for hjælp
Vi bliver flere fordi flere bliver syge
Vi bliver flere fordi flere finder ud af vi giver en god rådgivning
Vi bliver flere fordi vi er DIT talerør
Vi bliver flere fordi vi laver et seriøst frivilligt arbejde

Næste udbetaling af kontanthjælp jf. lov
Onsdag den 31. juli 2019
Udbetalingsdatoer for 2019

Pressemeddelelse juli 2019

  • Hvorfor er der ikke flere der råber op?  Man kan undre sig over der ikke er flere som åbner munder og siger det som burde siges Her kan vi tage den nye skolereform, alle er så utrolig bange for at rør ved den, samt udtale sig om den gang makværk som blev lavet da skolereformen blev indført Før i tiden havde man dygtige medarbejder i lærerne på skolerne, de kunne endda finde nye ideer til undervisning når de var på ferie, hvis de lige faldt over nogle gode ting. I dag bliver de kontrolleret, ja det er lige Læs mere...
Den forberedende del
originalen fra star.dk
Download skemaet her
Svarfrister
aktindsigt-breve-afgørelser
Læs mere
  • Ofte kan folk som er i løntilskudsjob aflønnet af en offentlig arbejdsgiver få supplerende hjælp Er du i private løntilskudsjob afhænger hjælpen af din løns Læs mere...
Hjemløs
informationer
Læs mere her
Samtykkeerklæring
skal jeg underskrive den
Få gode råd her
Social juridisk rådgivning
søg hjælp
Kontakt den sociale jurist
  • Som lønmodtager Jf. § 6 En gravid har ret til fravær fra arbejdet når der skønnes at være 4 uger til fødslen Jf. § 6, stk. 2. 1) Der kan dog være tale om ret til Læs mere...
Handicapped
Informationer
Læs mere
Sanktioner
Hvad er kommunens pligt
Læs mere her
Hjælpemidler
Behandlingsredskaber
Læs mere her
Psykiatrien
informationer
Læs mere her
  • Hvad siger loven – arbejdstilsynet om unge under 18 år i arbejde Må jeg arbejde når jeg er under 13 år Hvilke job og hvor mange timer må jeg arbejde når jeg er 3-14 år Arbejdstid og hviletid for dem under 18 år Hvad skal jeg være opmærksom på jeg tager et job Det bør du vide før du tager et job som ung i arbejde under 18 år Hvornår skal eller kan jeg få en ansættelseskontrakt Sygdom mens du er i job Skal jeg betale skat Må jeg arbejde hvor der serveres alkohol Når jeg er under 18 år, skal der altid være en over 18 år sammen med mig på job Har du ret til ferie og feriepenge når du er under 18 år Skulle du blive fyret, så husk dette Særlige regler efter Læs mere...
  • Beskæftigelsesministeriet skriver i deres ”faktaark” for de nye skærpende stramninger overfor kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesydelse og integrationsydelse. Ministeriet siger at Danmark har et velfærdssystem som tilbyder økonomisk sikkerhedsnet. Her er de ting regeringen vil stramme op på: Hårdere kurs mod dem der rejser til udlandet samt arbejder sort Tvungen underskrivelse af medborgerskab Regler forenkles i dag 74 satser fremover 4 satser I dag er der en liste med 10 rimelige grunde som kan undskylde en borger siger nej til job eller uddannelse den fjernes Krav om aftale mellem kommunen og borgeren fra første samtale Borgeren skulle kunne få en skærpet rådighedsbeløb Læs mere...

Vigtigt!

Behandl os ordentligt:
Benytter kun frivillige
Hvordan arbejder vi:
Stort set kun digitalt
Det vil sige pr. mail og telefon
Få gange har vi personlig kontakt
Hvor gør vi af dine persondataer:
Alle mails og dokumenter smides ud
når vi har afsluttet en sag
Vi opbevare ikke de svar vi sender til dig
Hvorfor arbejder vi kun digitalt:
Vi kan hjælpe flere
Vi kan nå ud til alle i hele landet
Vi tænker på klimaet – vores børns fremtid

Hjaelp til Hjaelp