Brøkpension

Fra den 1. juli 2018 er der vedtaget skærpende brøkpension

For dem som når folkepensionsalderen før 1. juli 2025 er det de nuværende regler som gælder og derfor læs mere her

Når du først folkepensionsalderen fra den 1. juli 2025 så gælder der nye skærpende regler og det kan du læse om her

Disse regler gælder også for dem som søger førtidspension

Førtidspensionister, der modtager brøkpension, kan eventuelt søge om hjælp efter § 27 a i aktivloven

Aktivloven § 27 a gives efter samme regler som kontanthjælp. Det betyder har du andre indtægter eller formue som gør at du kan betale for det du søger til, så ydes der ikke hjælp

Brøkpensionen og hjælp efter § 27 a i aktivloven kan ikke per måned være højere end det beløb, du ville kunne få udbetalt, hvis du havde haft fuld pension