Kontanthjælp

Hvornår kan du søge kontanthjælp
Du kan søge kontanthjælp hvis du ikke kan forsørge dig selv pga.

 • Arbejdsløshed
 • Ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge
 • Ikke berettiget til sygedagpenge
 • Social begivenhed fx. skilsmisse
Ydelser
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse
For at få kontanthjælp
Så skal du

 • Du skal møde op på jobcentret
 • Udfylde Forberedelse til Visitationssamtale
 • Medbringe kopi af 3 måneders kontoudtog
 • Medbringe kopi af 3 måneders lønsedler
 • Medbringe kopi af fyreseddel
 • Hvis hjælpen skal gives pga. social begivenhed så medbring relevante papirer
Vurderinger
Du vurderes om du er

 • Jobparat i pjecen længere nede kan du læse om hvad det vil sige
 • Aktivitetsparat i pjecen længere nede kan du læse om hvad det vil sige
 • Uddannelsesparat i pjecen længere nede kan du læse om hvad det vil sige
Klager
Vil du klage over en afgørelse som modtager af kontanthjælp, skal du klage inden 4 uger. Klagen sender du til kommunen altså den som har afsendt dig afgørelsen
Du har ret til at klage ifølge lov om aktiv socialpolitik § 98
Vejledning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Vejledninger til fravær og fritagelser inklusive sygefravær

 • Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler
 • Oversigt over fravær og fritagelser med angivelse af visningsnavn på Jobnet
Pjecer om dine pligter
Denne pjece handler om dine pligter som jobparat modtager af kontanthjælp eller overgangsydelse uden for programmet i integrationsloven

Denne pjece handler om dine pligter som aktivitetsparat modtager af kontanthjælp eller overgangsydelse uden for programmet i integrationsloven

Denne pjece handler om dine pligter som uddannelsesparat modtager af uddannelseshjælp eller overgangsydelse uden for programmet i integrationsloven

Lovgivning
Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate BEK nr 194 af 27/02/2023

Ansvarsfraskrivelse