Mentorordning

Mentorordning
Kommunen kan tilbyde en mentorstøtte

En mentorstøtte er et tilbud ikke noget som kommunen kan tvinge en borger til

Hvem kan tilbydes en mentorordning
Til fastholdelse i et uddannelsesforløb eller arbejde mv.

 • deltager i kontaktforløb
 • deltager i beskæftigelsesrettede tilbud
 • er ansat fleksjob
 • er delvis raskmeldte
 • er ansat i ordinært arbejde
 • er selvforsørgende
 • påbegynder ordinær uddannelse (personer under 30 år)
Hvor meget støtte kan gives
Støtten er individuel og kan maksimum gives for 6 måneder ad gangen
Når der gives støtte
Gives der mentorstøtte skal dette fremgå af “Min Plan” og der skal være oplyst følgende

 • målet med mentorstøtten
 • navn og kontaktdata på mentor
 • de opgaver, som mentor skal bistå med
 • varigheden af aftalen
 • timeantallet for mentorstøtten
Hvem er mentor
Mentor kan være en ansat i kommunen, men kan også være fra en virksomhed eller anden som kommunen godkender
Mentors opgave
En mentors opgave er introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager
Lovgivning, ombudsmanden og ankestyrelsen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedr. mentorordningen

Vejledning om mentorordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (VEJ nr 9204 af 21/03/2023)

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vedr. mentorstøtte (LBK nr 701 af 22/05/2022)

Star.dk

Ansvarsfraskrivelse