Ressourceforløb

Titel
Tekst
Titel
Tekst
Titel
Tekst
Modregnes ikke
Din egen formue eller ægtefællens indkomst og formue
Pensions udbetaling
Indtægter, trækkes fra i ressourceforløbsydelsen. Lønindtægter og pension der overstiger 15.401 kr. (2022-niveau) medfører, at ydelsen nedsættes med 55 pct. af den del af lønnen / pension (før skat), der overstiger 15.401 kr. Andre indtægter medfører fradrag krone for krone.
Indtægter fritaget for beskatning
Indtægter som fx invaliditetsydelse, vederlag som tilforordnet ved valg, fonde og legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen
Lovgivning
Star.dk
LBK nr 241 af 12/02/2021 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Ansvarsfraskrivelse