Særlig boligstøtte §34

Du kan som enlig, gift eller samlevende være berettiget til §34, se her om du kan have penge tilgode

Læs mere, hvis du er på kontanthjælp, arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløbsydelse, dagpenge, sygedagpenge, deltidsefterløn, fleksjob, revalideringsydelse og barselsdagpenge m.fl.

Husk altid at søge om boligstøtte på borger.dk inden du søger §34

§34 – særlig støtte Aktivloven

Kravene er enten
1. Du er syg eller
2. Er blevet arbejdsløs eller
3. Er blevet enlig pga. samlivsophør (ikke kun skilsmisse)

Eksempel:
Kontanthjælpsmodtager over 30 år uden børn
Samlede boligudgifter pr. måned
Husleje
+ varme udgift
+ vand udgift
+ el udgift
+ tvungen antenne udgift
+ evt. afdrag på boligindskudslån
– boligstøtte
Hvis dette beløb er mere end 2850 kr. kan du have krav på §34
For enlige forældre (forsørgere) med et hjemmeboende barn skal beløbet være mere end 4050 kr. før du kan have krav på §34
For enlige forældre (forsørger) med et udeboende barn skal beløbet være mere end 4150 kr. før du kan have krav på §34

Beløbet sænkes ved flere børn

Der er ret til 3 års efterbetaling det har Ankestyrelsen slået fast i principafgørelsen
Efterbetaling gælder fra det øjeblik hvor enten kommunen eller du selv fx. lige nu bliver klar over du kan have krav på støtte jf. §34

Du har ret til en skriftlig afgørelse med beregningen. Du har 4 uger til at klage over afgørelsen ved afslag. Husk det er kun skriftlige afgørelser du kan klage over

Kontakt din sagsbehandler i kommunen eller i jobcentret

Accepter aldrig et mundtligt svar eller afgørelse !

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik