Uddannelseshjælp satser

Her er satserne når du er på Uddannelseshjælp
Hvis du er under 30 år, og ikke har en kompetencegivende uddannelse, hedder ydelsen uddannelseshjælp
Kontanthjælp ydelsen får du når du er under 30 år og har en kompetencegivende uddannelse, eller hvis man er over 30 år og staserne finder du her
Satserne er gældende fra den 1. januar 2018
Uddannelseshjælp Lovgivning Sats
Enlige forsørger – under 30 år § 23, stk. 2, nr. 1 12.364 kr. pr. mdr.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 23, stk. 2, nr. 2 8.653 kr. pr. mdr.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svagerskabsuge) § 23, stk. 2, nr. 3 11.282 kr. pr. mdr.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 23, stk. 2, nr. 4 14.993 kr. pr. mdr.
Under 30 år, psykisk syg og udeboende

“For at få sats som psykisk syg, skal du være diagnosticeret med en af følgende diagnoser

 § 23, stk. 2, nr. 5  11.282 kr. pr. mdr.
25 – 29 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 6 6.182 kr. pr. mdr.
25 – 29 år,  hjemmeboende  § 23, stk. 2, nr. 7  2.664 kr. pr. mdr.
Under 25 år, udeboende § 23, stk. 2, nr.  8 6.182 kr. pr. mdr.
Under 25 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 9 2.664 kr. pr. mdr.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 23, stk. 3 14.993 kr. pr. mdr.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp Lovgivning Sats
Forsørger enlig – under 30 år  § 24, stk. 3, nr. 1 2.629 kr. pr. mdr.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud  § 24, stk. 3, nr. 2 6.341 kr. pr. mdr.
25 – 29 år, udeboende § 24, stk. 3, nr. 3 5.100 kr. pr. mdr.
25 – 29 år,  hjemmeboende  § 24, stk. 3, nr. 4 8.618 kr. pr. mdr.
Under 25 år, udeboende  § 24, stk. 3, nr. 5  1.089 kr. pr. mdr.
Under 25 år, hjemmeboende  § 24, stk. 3, nr. 6  844 kr. pr. mdr.
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp(1) Lovgivning Sats
Forsørger enlig – under 30 år  § 35, stk. 3 571 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har  erhvervet ret til ekstra børnetilskud   § 35, stk. 3  399 kr. pr. dag
Under 30 år, gravis (passeret 12. svangerskabsuge) § 35, stk. 3 521 kr. pr. dag
25 – 29 år, udeboende   § 35, stk. 3  285 kr. pr. dag
25 – 29 år,  hjemmeboende   § 35, stk. 3  123 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende  § 35, stk. 3  285 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende   § 35, stk. 3  123 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 35, stk. 3 692 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 35, stk. 3 521 kr. pr. dag
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 35, stk. 3 692 kr. pr. dag
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp (1) Lovgivning Sats
Forsørger enlig – under 30 år § 35, stk. 3 121 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har  erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 35, stk. 3 293 kr. pr. dag
25 – 29 år, udeboende § 35, stk. 3 235 kr. pr. dag
25 – 29 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 398 kr. pr. dag
25 – 29 år,  udeboende § 35, stk. 3 50 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 39kr. pr. dag
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg 2.029 kr. pr. hændelse
Periodesanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp (1) Lovgivning Sats
Forsørger enlig – under 30 år § 40, stk. 1 1.713 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har  erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 1.197 kr. pr. hændelse
Under 30 år, gravid (passeret 12. svagerskabsuge) § 40, stk. 1 1.563 kr. pr. hændelse
25 – 29 år, udeboende § 40, stk. 1 855 kr. pr. hændelse
25 – 29 år,  hjemmeboende § 40, stk. 1 369 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende § 40, stk. 1 855 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 369 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 40, stk. 1 2.076 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 40, stk. 1 1.563 kr. pr. hændelse
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 40, stk. 1 2.076 kr. pr. hændelse
Periodesanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp (1) Lovgivning Sats
Forsørger enlig – under 30 år § 40, stk. 1 363 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har  erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 879 kr. pr. hændelse
25 – 29 år, udeboende § 40, stk. 1 705 kr. pr. hændelse
25 – 29 år,  hjemmeboende § 40, stk. 1 1.194 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende § 40, stk. 1 150 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 117 kr. pr. hændelse