Sanktioner

Hvornår må kommunen sanktionerer
Som modtager af offentlig ydelse fx. kontanthjælp, så må kommunen sanktionere, hvis du ikke lever op til kommunens krav
Indkaldelse til møde
Møder du ikke op til et indkaldt møde må kommune trække i din kontanthjælp indtil du møder op. Med mindre du skriftlig har en aftale om at du er fritaget for at møde op
Lovgivning mv.

Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate VEJ nr 9333 af 12/06/2020

Ankestyrelsens principmeddelelse 21-22 om vejledning – sanktioner – kontanthjælp – uddannelseshjælp – overgangsydelse – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse KEN nr 9727 af 27/06/2022

Ankestyrelsens artikel om kommunernes særlige pligt til at vejlede før en sanktion efter Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 1031 af 22/06/2023 §35

Ansvarsfraskrivelse