Svarfrist – Behandlingstider

Hvornår kan man forlange en svarfrist oplyst
Ved alle henvendelser som kræver svar eller afgørelse af kommunen
Hvordan kontakter jeg kommunen
Det kan du gøre pr. brev, E-boks eller MitID

E-boks og MitID er din dokumentation for afsendelsen

Ingen svarfrist oplyst

Du skal altid kunne få ved skriftlig henvendelse få udleveret en dato for svarfrist vedr. din sag

Du kan ved skriftlig henvendelse få oplyst hvornår svaret kan forventes vedr. din sag

Svarfrist

Svarfristen afhænger af din henvendelse

Du bør altid få svarfristen skriftligt

Hvor finder jeg kommunens svarfrister

Kommunernes svarfrister skal ligge offentligt tilgængelig på kommunernes hjemmeside

Hvis kommunerne ikke kan overholde disse svarfrister, skal svarfristen oplyses til borgeren

Når svarfristen er overskredet

Ryk kommunen for manglende svar

Oplys om dato for afsendelse og vedhæft kopi af henvendelsen

Oplys kommunen om deres pligt til at overholde svarfristen jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Hvis du intet høre må du klage til sagsbehandler, hvis ikke det hjælper så til borgmesteren og skulle det så heller ikke hjælpe vil du kunne kontakte ombudsmanden eller ankestyrelsen

Behandlingstider

Det er op til kommunen selv at fastsætte behandlingstiderne inden for hvert område

Kommunerne skal imidlertid følge god forvaltningsskik det vil sige, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud

kommunerne skal oplyse borgerne, hvis en sag ikke kan afgøres inden for kortere tid, eller hvis sagen tager længere tid end sædvanligt. Der skal i så fald oplyses om, hvad sagen beror på, og så vidt muligt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge

Hvad siger lov om retssikkerhed (svarfrist)?

Kommunen skal behandle spørgsmål så hurtigt som muligt med henblik på en afgørelse

Kommunen skal skriftligt give ansøger besked med ny svarfrist hvis den afgivne svarfrist ikke kan overholdes

Et skriftligt svar er lig med en afgørelse. En afgørelse kan der klages over

Video
Lovgivning, ombudsmanden og ankestyrelsen

Ombudsmanden

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område vedr. svarfrist

Ansvarsfraskrivelse