Særlig boligstøtte §34

Særlig boligstøtte §34

Du kan som enlig, gift eller samlevende være berettiget til §34, se her om du kan have penge tilgode Læs mere, hvis du er på kontanthjælp, arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløbsydelse, dagpenge, sygedagpenge, deltidsefterløn, fleksjob, revalideringsydelse og barselsdagpenge m.fl. Husk altid at søge om boligstøtte på borger.dk inden du Læs mere...